Kinh tế

Ngày 05-10-2018

Tập huấn phần mềm quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp năm 2018

(CTV) - Sáng ngày 4/10, UBND huyện Cao Phong phối hợp với Sở Thông tin & Truyền thông Hòa Bình tổ chức lớp tập huấn phần mềm quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp cho lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức các phòng, ban thuộc UBND huyện.

Những năm qua, hạ tầng và việc ứng dụng công nghệ thông tin(CNTT) vào công tác hành chính của Cao Phong còn nhiều hạn chế. Tuy nhiên, lãnh đạo huyện đã tích cực phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, đặc biệt là Trung tâm CNTT thuộc Sở để triển khai ứng dụng CNTT vào giải quyết công việc. Việc đưa phần mềm này vào hoạt động sẽ góp phần nâng cao hơn nữa trình độ ứng dụng CNTT, giảm thiểu thời gian xử lý văn bản, giấy tờ, giúp lưu trữ hồ sơ văn bản một cách khoa học và có trình tự, dễ dàng tìm kiếm. 

 

Toàn cảnh lớp tập huấn

          Phần mềm quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp được sử dụng chung cho hệ thống sở, ngành, các huyện, Thành phố trong tỉnh; nhằm mục tiêu tin học hóa và thống nhất các hình thức tiếp nhận, lưu trữ, trao đổi, tìm kiếm, xử lý thông tin, giải quyết công việc trong các đơn vị hành chính; xây dựng hệ thống các kho văn bản điện tử, khắc phục một cách cơ bản tình trạng mất mát thông tin; quản lý toàn bộ văn bản đi, văn bản đến, văn bản dự thảo… quản lý các giấy tờ phát sinh trong quá trình luân chuyển văn bản; trao đổi thông tin qua hệ thống mail, chat, tin nhắn SMS;…

         Việc triển khai tốt phần mềm này sẽ nâng cao năng lực quản lý điều hành trong các phòng, ban ngành, góp phần đẩy mạnh công tác ứng dụng CNTT của huyện.

Xuân Sơn

Các bài liên quan