Chính trị

Ngày 08-10-2018

100% chi bộ cơ quan xã, thị trấn hoàn tất việc giải thể chi bộ

(CTV) - Hiện, trên địa bàn huyện Cao Phong có tổng số 13 chi bộ cơ quan xã, thị trấn với 245 đảng viên.

Chi bộ cơ quan xã Thu Phong hoàn tất việc bàn giao hồ sơ đảng viên của chi bộ

cho Đảng ủy xã quản lý.

          Thực hiện Công văn số 432-CV/TU, ngày 7/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc giải thể chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn (gọi chung là chi bộ cơ quan xã) kể từ ngày 1/10/2018, đến nay, 100% chi bộ cơ quan xã, thị trấn trên địa bàn đã hoàn thành Quyết định giải thể chi bộ và hoàn thành việc chuyển sinh hoạt đảng cho đảng viên của chi bộ cơ quan xã, thị trấn về chi bộ nơi cư trú.

          Theo đánh giá, mọi thủ tục việc giải thể chi bộ cơ quan xã, thị trấn được thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương.

Minh Tuấn

Các bài liên quan