Chính trị

Ngày 09-10-2018

Hội nghị giao ban công tác HĐND huyện Cao Phong năm 2018

(CTV) - Ngày 5/10, thường trực HĐND huyện tổ chức hội nghị giao ban, trao đổi kinh nghiệm giữa thường trực HĐND huyện với thường trực HĐND các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đồng chí Võ Ngọc Kiên – Bí thư HU, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Đồng chí Võ Ngọc Kiên – Bí thư HU, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc hội nghị
Hội nghị đã thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐND hai cấp trong 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2018. Theo đó, HĐND cấp huyện, cấp xã đã chủ động chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện các hoạt động của HĐND đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn théo quy định của pháp luật. Hoạt động của HĐND hai cấp đã có nhiều đổi mới, đạt được những kết quả khá toàn diện trên các mặt công tác. Các hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện nghiêm túc. Các nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp được thường trực HĐND xử lý kịp thời.
 
Toàn cảnh hội nghị
Hội nghị cũng đã triển khai Nghị quyết số 85/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người giữa chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn; Nghị quyết số 93/2018 của HĐND tỉnh Hòa Bình về quy định thời gian UBND các cấp gửi báo cáo đến các ban của HĐND, thường trực HĐND, HĐND cùng cấp, thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp huyện, cấp xã và quy định các biểu mẫu có liên quan.
Hồng Quế

Các bài liên quan