Chính trị

Ngày 12-10-2018

Hội nghị trực tuyến báo cáo viên tháng 10/2018

(CTV) - Ngày 10/10, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến báo cáo viên tháng 10/2018 với các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương. Đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

          Tại điểm cầu huyện Cao Phong, có đồng chí Đinh Đức Lân - phó bí thư thường trực huyện ủy, các báo cáo viên cấp tỉnh, cấp huyện. Hội nghị đã được nghe lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương thông tin về "Kết quả cơ bản sau 5 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; những vấn đề đặt ra và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới". Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương thông tin "Kết quả Hội nghị Trung ương 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới và kết luận Hội nghị".

          Về định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy trong cả nước đẩy mạnh tuyên truyền Kết quả Hội nghị Trung ương 8, khóa XII; tiếp tục tuyên truyền về công tác phòng chống tham nhũng; kết quả tình hình phát triển kinh tế - xã hội của cả nước 9 tháng đầu năm 2018, những mục tiêu, nhiệm vụ phấn đấu hoàn thành trong những tháng cuối năm; kết quả triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng; đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII. Cùng với đó, chú trọng tuyên truyền sâu rộng trong cộng đồng chủ động phòng, chống bệnh sởi, sốt xuất huyết, tay, chân, miệng đang có chiều hướng gia tăng hiện nay...

          Kết luận hội nghị, đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu, trên cơ sở những thông tin, định hướng tuyên truyền nắm bắt tại hội nghị, đội ngũ báo cáo viên cần phát huy vai trò của mình, phối hợp với đội ngũ tuyên truyền viên, cộng tác viên các cấp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, chủ động cung cấp thông tin chính thống để cán bộ, nhân dân nắm bắt.

Xuân Sơn

Các bài liên quan