Chính trị

Ngày 26-11-2018

Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai các nội dung Hội nghị Trung ương 8

(CTV) - Ngày 23/11, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng. Hội nghị được truyền trực tiếp từ điểm cầu chính đặt tại phòng họp Diên Hồng, Tòa nhà Quốc hội, thủ đô Hà Nội, tới 74 điểm cầu trong toàn quốc.

Dự hội nghị có đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng và nhiều đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương; các báo cáo viên cấp Trung ương. Tại điểm cầu huyện Cao Phong, có các đồng chí Đinh Đức Lân - Phó bí thư thường trực huyện ủy; đồng chí Phạm Văn Long - Phó bí thư, chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong ban thường vụ huyện ủy; lãnh đạo các phòng ban, ngành của huyện, lãnh đạo các xã, thị trấn trong huyện.

 

Toàn cảnh hội nghị

          Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, thời gian qua, việc tổ chức học tập nghị quyết theo hình thức trực tuyến được thực hiện nền nếp, đạt kết quả tốt, được các tổ chức đảng đánh giá cao. Đây là cách làm có tác dụng thiết thực, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng học tập, nghiên cứu nghị quyết của Đảng. Đồng chí nêu rõ: Hội nghị Trung ương 8 diễn ra vào thời điểm giữa nhiệm kỳ khóa XII, là năm bản lề có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và chuẩn bị cho Đại hội XIII. Tại Hội nghị Trung ương 8, Ban Chấp hành Trung ương đã thông qua Quy định về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”; Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kết luận về kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2019 và một số vấn đề quan trọng khác. Các nghị quyết, quy định, kết luận lần này có ý nghĩa quan trọng liên quan trực tiếp đến việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh theo yêu cầu của Đại hội XII của Đảng và chuẩn bị để tổ chức thành công Đại hội XIII của Đảng.

          Tại hội nghị, các đại biểu được nghe các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng được Bộ Chính trị giao trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và tham gia quá trình xây dựng các đề án dành thời gian giới thiệu Nghị quyết, Quy định, Kết luận của Trung ương một cách chi tiết, cả nội dung và kết quả quá trình nghiên cứu, thảo luận và quyết định của Trung ương để các đại biểu hiểu sâu, nắm chắc những vấn đề cơ bản, những vấn đề mới, cốt lõi, từ đó có thêm kiến thức làm tốt công tác giới thiệu, quán triệt các nội dung của Hội nghị Trung ương 8 cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Sau khi học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 8, các cấp ủy, tổ chức đảng sẽ trực tiếp chỉ đạo triển khai thực hiện tại địa phương, đơn vị mình. Việc quán triệt, học tập, tuyên truyền các nội dung Hội nghị Trung ương 8 cần coi trọng tính thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng, đồng thời chỉ đạo quyết liệt đưa Nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống, nhất là phải thực hiện ngay Quy định về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”.

Xuân Sơn

Các bài liên quan