Cao Phong đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong nhân dân về chủ trương sáp nhập xóm, khu dân cư

(CTV) - Là một xã có các dân tộc Mường, Dao, Kinh với nhiều phong tục, tập quán khác nhau cùng sinh sống, với dân số 1.106 hộ, gần 4.800 nhân khẩu, xã Bắc Phong hiện có 14 xóm, sau khi thực hiện chủ trương sáp nhập xóm xã giảm xuống còn 10 xóm.

Trao đổi với chúng tôi, ông Bùi Văn Đoan – Bí thư Đảng ủy xã Bắc Phong, huyện Cao Phong cho biết: Để người dân hiểu và đồng thuận với chủ trương sáp nhập xóm, xã đã tăng cường công tác tuyên truyền với nhiều hình thức như phổ biến các văn bản, kế hoạch, đề án về nhập, đặt tên, đổi tên xóm trên loa truyền thanh xã, lồng ghép tuyên truyền tại các buổi giao ban bí thư chi bộ, tiếp xúc cử tri, thành lập ban chỉ đạo của xã, phân công nhiệm vụ các thành viên ban chỉ đạo trực tiếp xuống họp tại các xóm, lấy ý kiến của người dân về nhập, đặt tên xóm. Đến nay, đa số người dân trong xã đã hiểu và nhất trí cao với đề án nhập xóm.

  Thực tế khi triển khai thực hiện sáp nhập xóm, các địa phương sẽ gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt liên quan đến tập quán dân tộc, văn hóa cộng đồng, cũng như việc sáp nhập sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của đội ngũ cán bộ cơ sở. Tuy nhiên, do làm tốt công tác tuyên truyền, đến nay kết quả lấy ý kiến cử tri về nhập, đặt tên xóm tại xã Bắc Phong đều đạt tỷ lệ khá cao. Tại tất cả các cuộc họp xóm, tỷ lệ đồng thuận của cử tri đều quá bán, một số xóm tỷ lệ đồng thuận trên 70%.

 

Tết Nhảy – nét văn hóa đặc sắc của người dân tộc Dao tại Bắc Phong
Việc sáp nhập xóm, khu dân cư theo hướng tinh gọn, đảm bảo hoạt động ổn định nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo của Đảng, lãnh đạo của chính quyền và các tổ chức đoàn thể cấp xã; giảm số người làm việc, giảm chi phí hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách và hoạt động của các tổ chức đoàn thể ở xóm, khu dân cư; góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh; bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa truyền thống của địa phương. 
Cao Phong hiện có 120 xóm, khu dân cư, theo đề án, sau khi thực hiện sáp nhập sẽ giảm xuống còn 87 xóm, khu dân cư. Đến nay, 100% xã, thị trấn trong toàn huyện đã xây dựng xong đề án, đang tiến hành lấy ý kiến cử tri về việc triển khai, thực hiện nhập, đặt tên, đổi tên xóm, khu dân tại địa phương mình. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huyện Cao Phong phấn đấu đến hết tháng 11/2018 sẽ hoàn thành đề án sáp nhập, đặt tên, đổi tên xóm, khu dân cư với sự nhất trí cao của mọi tầng lớp nhân dân.    
Hồng Quế

 

Các bài liên quan