Chính trị

Ngày 28-11-2018

Huyện Cao Phong rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý

(CTV) - Chiều 27/11, Huyện ủy Cao Phong tổ chức hội nghị rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý, nhiệm kỳ 2015 - 2020, xây dựng quy hoạch 2020 - 2025.

Toàn cảnh hội nghị.

Hội nghị đã thông qua kết quả rà soát BCH Đảng bộ huyện, BTV Huyện ủy, nhiệm kỳ 2015 - 2020; kết quả rà soát quy hoạch nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, ngày 12/10/2017, Tỉnh ủy ban hành Quyết định 1278-QĐ/TU về việc phê duyệt quy hoạch BCH Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2015 - 2020 là 39 đồng chí. Ngày 23/4/2015, BTV Tỉnh ủy ban hành Công văn số 663-CV/TU về việc phê duyệt kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với huyện Cao Phong, trong đó, giữ nguyên quy hoạch 38 đồng chí, đưa ra khỏi quy hoạch 1 đồng chí, bổ sung quy hoạch 31 đồng chí. Cụ thể, BCH Đảng bộ huyện được quy hoạch gồm 69 đồng chí, BTV Huyện ủy được quy hoạch gồm 22 đồng chí.

          Có 25 đồng chí được quy hoạch vào các chức danh lãnh đạo chủ chốt của huyện theo Công văn số 358-CV/TU, ngày 29/3/2013, Công văn số 663-CV/TU, ngày 23/4/2015 của BTV Tỉnh ủy, trong đó, Bí thư Huyện ủy được phê duyệt quy hoạch là 3 đồng chí, Phó Bí thư Huyện ủy được phê duyệt quy hoạch là 4 đồng chí, Chủ tịch HĐND huyện được phê duyệt quy hoạch là 3 đồng chí, Chủ tịch UBND huyện được phê duyệt quy hoạch là 5 đồng chí, Phó Chủ tịch HĐND huyện được phê duyệt quy hoạch là 4 đồng chí , Phó Chủ tịch UBND huyện được phê duyệt quy hoạch là 6 đồng chí.

          Hiện, số lượng BCH Đảng bộ huyện, BTV Huyện ủy, nhiệm kỳ 2015 - 2020 tính đến thời điểm hiện tại còn 34 đồng chí, giảm 5 đồng chí so với đầu nhiệm kỳ. Cơ cấu các lĩnh vực, các ngành hiện nay thiếu so với nhân sự đã trình tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện khóa XXVII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 5 vị trí. BTV Huyện ủy khuyết 3 đồng chí.

          Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 595-QĐ/TU, ngày 12/10/2017 về việc phê duyệt quy hoạch BCH Đảng bộ huyện, BTV Huyện ủy và các chức danh cán bộ diện BTV Tỉnh ủy quản lý của huyện Cao Phong gồm BCH Đảng bộ huyện 78 đồng chí, BTV Huyện ủy 21 đồng chí. Theo đó, hiện, BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 thiếu 3 đồng chí so với nhân sự quy hoạch được tỉnh phê duyệt, BTV Huyện ủy chưa có sự thay đổi.

          Thực hiện Công văn số 220-CV/TU, ngày 15/3/2017 của BTV Tỉnh ủy, BTV Huyện ủy Cao Phong đã tiến hành việc rà soát công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý, đưa ra khỏi quy hoạch đối với những đồng chí không đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định đề nghị bổ sung, quy hoạch. Theo đó, đối với quy hoạch BCH Đảng bộ huyện, BTV Huyện ủy và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 - 2025 được đưa ra khỏi quy hoạch BCH Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2015 - 2020 là 33 đồng chí; đưa ra khỏi quy hoạch BTV Huyện ủy, nhiệm kỳ 2015 - 2020 là 8 đồng chí; đưa ra khỏi quy hoạch các chức danh lãnh đạo chủ chốt, nhiệm kỳ 2015 - 2020 là 3 đồng chí; đưa ra khỏi BCH Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là 4 đồng chí.

          Hội nghị cũng đã thực hiện lấy phiếu rà soát, bổ sung quy hoạch BCH Đảng bộ huyện, BTV Huyện ủy, các chức danh lãnh đạo chủ chốt của huyện, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Theo kết quả kiểm phiếu, các vị trí được rà soát, bổ sung quy hoạch đều đạt tối thiểu từ trên 50%.

Minh Tuấn 

Các bài liên quan