Văn hóa - Thể thao

Ngày 15-03-2019

Sở văn hóa thể thao và du lịch Hòa Bình Kiểm tra công tác văn hóa du lịch tại huyện Cao Phong

(CTV) - Vừa qua, Đoàn công tác của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình do đồng chí Bùi Thị Niềm, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với huyện Cao Phong về công tác phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình trên địa bàn huyện. Dự buổi làm việc có các đồng chí Võ Ngọc Kiên – Tỉnh ủy viên – Bí thư huyện ủy; đồng chí Đinh Đức Lân – Phó bí thư thường trực huyện ủy; đồng chí Phạm Văn Long – Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Quách Văn Ngoan – Phó chủ tịch UBND huyện, cùng thủ trưởng một số phòng ban chức năng của huyện và lãnh đạo một số xã, thị trấn trên địa bàn.

     

Toàn cảnh buổi làm việc

​         Năm 2018, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình trên địa bàn huyện Cao Phong đạt hiệu quả. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền cổ động kịp thời phục vụ nhiệm vụ chính trị và chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc. Các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được phát triển rộng khắp; chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” và phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” được nâng cao, có sức lan tỏa và thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Năm 2018, toàn huyện Cao Phong có 8.503/11.112 hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa; có 80/120 xóm, khu dân cư được công nhận đạt danh hiệu văn hóa; có 90/100 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học đạt chuẩn danh hiệu Cơ quan văn hóa. Việc thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang, lễ hội được duy trì; các lễ hội truyền thống được tổ chức trang trọng, ý nghĩa, không có hiện tượng mê tín dị đoan và các tệ nạn xã hội khác. Huyện Cao Phong có các điểm du lịch tâm linh như: Đền Bờ xã Thung Nai, Chùa Khánh xã Yên Thượng; Đền Bồng lai – Núi đầu rồng tại thị trấn Cao Phong… hàng năm thu hút được đông đảo du khách thập phương. 

Đoàn công tác của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình đã đánh giá cao những kết quả mà huyện Cao Phong đạt được trong công tác phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình trong thời gian qua, đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục và yêu cầu huyện Cao Phong cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt phong trào xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao từ huyện đến cơ sở; tập trung phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình đạt kết quả tốt hơn.

 Xuân Sơn

Các bài liên quan