Văn hóa - Thể thao

Ngày 25-03-2019

Xã Đông Phong: Phát động ngày chạy Olympic Vì sức khỏe toàn dân 2019

(CTV) - Xã Đông Phong vừa tổ chức thành công lễ phát động Ngày chạy Olympic “Vì sức khỏe toàn dân” năm 2019. Tại đây, đại diện lãnh đạo xã Đông Phong đã đọc lời kêu gọi toàn dân luyện tập thể dục thể thao của Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân.

Toàn cảnh phát động

Hơn 200 cán bộ, công viên chức và các em học sinh cùng người dân xã Đông Phong đã tham gia ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2019. Ngay sau lễ phát động, cán bộ, công viên chức; các em học sinh và người dân trong xã đã chạy một vòng xung quanh địa bàn xã.

Đông đảo mọi người chạy Olympic

Hoạt động này nhằm đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa, tác dụng của luyện tập thể dục, thể thao trong bảo vệ, nâng cao sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

 Xuân Sơn

Các bài liên quan