Văn hóa - Thể thao

Ngày 05-04-2019

Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Cao Phong năm 2019

(CTV) - Sáng ngày 4/4, BCĐ đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Cao Phong lần thứ III năm 2019 đã họp triển khai kế hoạch tổ chức đại hội, thông qua các quyết định thành lập ban tổ chức đại hội, các tiểu ban phục vụ đại hội và phân công nhiệm vụ cho các thành viên BCĐ đại hội. Đồng chí Quách Văn Ngoan – Phó Chủ tịch UBND huyện, trưởng BCĐ đại hội chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh đại hội

 Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Cao Phong lần thứ III năm 2019 là đại hội được tỉnh chọn làm điểm để các huyện, thành phố trong tỉnh về dự, học tập và rút kinh nghiệm. Dự kiến, đại hội sẽ được tổ chức vào ngày 14/5/2019 tại nhà văn hóa huyện, tổng số đại biểu tham dự là 290 người, trong đó đại biểu chính thức 140 người. Tại đại hội sẽ tôn vinh, biểu dương và khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện giai đoạn 2014 – 2019, đánh giá những thành tựu, kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc trong 5 năm, từ 2014 đến 2019.

Hồng Quế

Các bài liên quan