Chính trị

Ngày 02-05-2019

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI VIỆC MỞ RỘNG VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ

(CTV) - Ủy ban Nhân dân huyện vừa tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Quyết định số 2968/QĐ - UBND ngày 20/12/2018 của UBND tỉnh về việc mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các huyện, thành phố.Đồng chí Quách Văn Ngoan, Phó chủ tịch Uỷ ban nhân huyện chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận và thông qua dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện “Đề án mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện; Dự thảo Quy chế phối hợp trong giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện.

Qua hội nghị nhằm tăng cường quản lý chặt chẽ việc giải quyết Thủ tục hành chính trên địa bàn huyện theo đúng quy định; đảm bảo tính công khai, minh bạch, ngăn ngừa tiêu cực, phiền hà, sách nhiễu, hướng đến sự hài lòng cao của các tổ chức, cá nhân khi đến giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan nhà nước; góp phần tích cực trong công tác cải cách hành chính và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

Phúc Lộc

Các bài liên quan