Chính trị

Ngày 26-12-2012

Tổng Bí thư BCH T.Ư Ðảng NDCM Lào, Chủ tịch nước CHDCND Lào Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn thăm hữu nghị chính thức Việt Nam

(CTV) - Nhận lời mời của Tổng Bí thư BCH T.Ư Ðảng CS Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Trương Tấn Sang và Phu nhân, Tổng Bí thư BCH T.Ư Ðảng NDCM Lào, Chủ tịch nước CHDCND Lào Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn và Phu nhân hôm nay (26-12) bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.

Cùng đi với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn và Phu nhân có các đồng chí: Thoong-lun Xi-xu-lít, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Trưởng ban Ðối ngoại T.Ư, Bộ trưởng Ngoại giao; Xổm-xa-vạt Lêng-xa-vắt, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Phân ban hợp tác Lào - Việt Nam; Phăn-khăm Vị-phả-văn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng  Giáo dục - Thể thao; Bò-xẻng-khăm Vông-đa-la, Ủy viên T.Ư Ðảng, Bộ trưởng Thông tin, Văn hóa và Du lịch; Phông-xạ-vắt Búp-phả, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Khăm-pan Phi-la-vông, Bộ trưởng  Nội vụ; Hiềm Phôm-mạ-chăn, Bộ trưởng  Bưu chính - Viễn thông và Truyền thông; Chăn-xạ-mỏn Xay-nhạ-lạt, Ủy viên T.Ư Ðảng, Thứ trưởng Quốc phòng; Xổm-kẹo Xỉ-la-vông, Ủy viên T.Ư Ðảng, Thứ trưởng Công an; Xổm-phon Xỉ-chạ-lơn, Ðại sứ Ðặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam.

Ðồng chí Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn, sinh ngày 6-3-1936 tại tỉnh Ắt-ta-pư; dân tộc Lào. Năm 1954, đồng chí tham gia hoạt động Cách mạng. Năm 1955, đồng chí là   đảng viên chính thức Ðảng NDCM Lào. Năm 1955-1956, đồng chí   tham gia các chiến dịch để bảo vệ Khu tập kết của phong trào cách mạng. Năm 1959, đồng chí là tiểu Ðội phó, năm 1961 trung Ðội trưởng, năm 1962 là Chính trị viên Tiểu đoàn 5, năm 1964  Chỉ huy Trưởng Tiểu đoàn 2. Năm 1964, đồng chí học tại Trường Chính trị cao cấp Việt Nam. Năm 1968-1975, đồng chí  giữ cương vị Tham mưu Trưởng Khu Xiêng-khoảng, năm 1975 là Tư lệnh lực lượng vũ trang tỉnh Xiêng-khoảng. Năm 1978, đồng chí  học tại Học viện Quân sự (Liên Xô cũ). Năm 1980-1982 là Phó Tổng Tham mưu trưởng Bộ Quốc phòng. Năm 1982, đồng chí được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Ðảng NDCM Lào tại Ðại hội Ðảng lần thứ III. Năm 1983, đồng chí học tại Trường Chính trị và Hành chính cao cấp Việt Nam. Năm 1986, đồng chí được bầu làm Ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị Ban Chấp hành T.Ư Ðảng NDCM Lào tại Ðại hội lần thứ IV; được bổ nhiệm làm Thứ trưởng thứ nhất Bộ Quốc phòng.  Năm 1991, đồng chí được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị tại Ðại hội Ðảng lần thứ V, được bổ nhiệm làm Bộ trưởng  Quốc phòng. Năm 1996, đồng chí được bầu lại làm Ủy viên Bộ Chính trị tại Ðại hội Ðảng lần thứ VI, Bộ trưởng  Quốc phòng.  Năm 2001, đồng chí được bầu lại làm Ủy viên Bộ Chính trị tại Ðại hội Ðảng lần thứ VII và được bầu làm Phó Chủ tịch nước CHDCND Lào.  Năm 2006, đồng chí được bầu lại làm Ủy viên Bộ Chính trị và được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Ðảng NDCM Lào tại Ðại hội Ðảng lần thứ VIII; tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa VI, đồng chí được bầu làm Chủ tịch nước CHDCND Lào. Từ tháng 3-2011 đến nay, đồng chí được bầu lại làm Ủy viên Bộ Chính trị và được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Ðảng NDCM Lào và tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa VII (6-2011) được bầu lại làm Chủ tịch nước CHDCND Lào.

Theo: nhandan.com.vn

Các bài liên quan