Chính trị

Ngày 24-05-2019

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Cao Phong: Đại hội đại biểu lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024

(CTV) - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Cao Phong vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Võ Ngọc Kiên - Tỉnh ủy viên - Bí thư huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện; đại diện lãnh đạo UB MTTQ tỉnh Hòa Bình.

Đồng chí Võ Ngọc Kiên - Bí thư huyện ủy tặng hoa chúc mừng

Nhiệm kỳ 2013 - 2018, Ủy ban MTTQ huyện Cao Phong cùng các tổ chức thành viên đã tập trung tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị đạt hiệu quả thiết thực. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được triển khai đồng bộ với nhiều mô hình cụ thể, thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo bền vững, góp phần thiết thực nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Hằng năm, toàn huyện có trên 80% khu dân cư đạt khu dân cư văn hóa, trên 95% số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa.

Các ủy viên Ủy ban MTTQ huyện Cao Phong nhiệm kỳ 2019 - 2024 ra mắt

  Trong 5 năm qua, Quỹ “Vì người nghèo” huyện đã vận động được trên 3 tỷ đồng nhằm hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết, thực hiện các phong trào an sinh xã hội.

Hoạt động giám sát và phản biện xã hội của MTTQ các cấp được tăng cường, góp phần từng bước phát huy dân chủ ở cơ sở. Công tác kiện toàn, củng cố tổ chức được thực hiện thường xuyên, kịp thời; nội dung, phương thức hoạt động được từng bước đổi mới, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ công tác mặt trận trong giai đoạn mới.

Nhiệm kỳ 2019 - 2024, Ủy ban MTTQ huyện Cao Phong tiếp tục nêu cao trách nhiệm, phát huy tinh thần đoàn kết; phấn đấu 100% nhà văn hoá khu dân cư hoạt động hiệu quả. Triển khai thực hiện tốt chương trình an sinh xã hội, hoạt động “Vì người nghèo”.

Chia tay các đồng chí không tham gia Ủy ban MTTQ huyện khóa XXIII

Với tinh thần dân chủ và thống nhất cao, Đại hội đã hiệp thương cử 44 đồng chí tham gia Ủy ban MTTQ huyện Cao Phong nhiệm kỳ 2019 - 2024; cử 4 đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện và bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu cấp trên.

Các tập thể và cá nhân có thành tích cao trong hoạt động MTTQ được khen thưởng

  Đại hội cũng khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích cao trong hoạt động MTTQ các cấp nhiệm kỳ qua.

Xuân Sơn

Các bài liên quan