Chính trị

Ngày 06-06-2019

Đoàn Đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri trước kỳ họp lần thứ 8 khóa 19 nhiệm kỳ 2016 - 2021

(CTV) - Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa 19 nhiệm kỳ 2016 - 2021, ngày 4/6 Đoàn Đại biểu HĐND huyện đã có buổi tiếp xúc với cử tri của 2 đơn vị thị trấn Cao Phong và xã Tây Phong.

           Tại buổi tiếp xúc, các cử tri đã được nghe đại biểu Hội đồng nhân dân huyện thông báo nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa XIX; báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh-quốc phòng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri

          Tại hội nghị, cử tri nhất trí cao với dự kiến nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa XIX, đồng thời kiến nghị với kỳ họp thứ 8 HĐND huyện nhiều nội dung tập trung vào các nhóm vấn đề: đề nghị huyện đầu tư xây dựng hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng, đường điện cũng như đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn, đặc biệt đối với các xóm sáp nhập cần đầu tư xây dựng nhà văn hóa để người dân có nơi sinh hoạt.

          Tiếp thu ý kiến cử tri đóng góp, đại diện Tổ đại biểu HĐND huyện đã trả lời và giải đáp một số kiến nghị; đồng thời hứa sẽ tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri báo cáo HĐND huyện trong kỳ họp tới.

Phương Nam

Các bài liên quan