Chính trị

Ngày 24-06-2019

Hội nghị giao ban trực tuyến chuyên đề “Thực trạng, giải pháp nâng cao hiệu quả đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý và tổ chức đảng, đảng viên”

(CTV) - Vừa qua, Thường trực Tỉnh ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến chuyên đề “Thực trạng, giải pháp nâng cao hiệu quả đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý và tổ chức đảng, đảng viên”.

Dự hội nghị có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng ủy viên BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành tổ chức; các huyện, thành phố. Tại điểm cầu huyện Cao Phong, có đồng chí Đinh Đức Lân – Phó bí thư thường trực huyện ủy, cùng đại diện các ngành, đoàn thể huyện Cao Phong.

Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị đã ghi nhận nhiều ý kiến phát biểu của các cơ quan, đơn vị, các huyện, thành phố thống nhất cho rằng: Tỉnh đã nghiêm túc thực hiện Quy định của Trung ương về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý và tổ chức đảng, đảng viên năm 2018. Việc kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, chặt chẽ, đánh giá theo đa chiều, theo tiêu chí, công việc cụ thể theo từng nhóm đối tượng có vai trò, chức năng nhiệm vụ tương đồng. Thực hiện đồng bộ đánh giá các tổ chức trong hệ thống chính trị; đánh giá, xếp loại chính quyền. MTTQ và các đoàn thể CT-XH với tổ chức đảng cùng cấp. Qua đó đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, của tổ chức đảng và đảng viên.

Cơ quan thường trực và các đại biểu cũng nêu lên những bất cập vướng mắc trong quá trình thực hiện như: kiểm điểm, đánh giá và xếp loại đối lượng, lấy ý kiến đánh giá cùa các chủ thể tham gia đánh giá đối với tập thể, cá nhân, cán bộ lãnh đạo quản lý; thẩm quyền đánh giá; khung tiêu chuẩn các mức chất lượng; quy định tỷ lệ 20% xếp loại hoàn nhiệm vụ xuất sắc nhiệm vụ ảnh hướng đến tâm lý phấn đấu của cán bộ, đảng viên; thực hiện đánh giá ngang còn hình thức và chưa hiệu quả…

Tiếp thu các ý kiến, phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cho rằng: Việc đánh đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý và tổ chức đảng, đảng viên có vai trò hết sức quan trọng, liên quan trực tiếp đến công tác xây dựng đảng, công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí, sắp xếp nhân sự của đảng, thực hiện mục tiêu nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên. Thông qua việc đánh giá bước đầu khắc phục được tình trạng khép kín trong công tác tác đánh giá cán bộ, khắc phục được được tình trạng nể nang, né tránh, góp phần nâng cao chất lượng tổ chức đảng cán bộ, đảng viên, lãnh đạo quản lý. Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổng hợp, tiếp thu các ý kiến  hoàn chỉnh báo cáo, đánh giá kết quả đạt được cũng như bất cập, tham mưu cho BTV Tỉnh ủy báo cáo, đề xuất với T.Ư chỉ đạo.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Cấp ủy đảng các cấp tổ chức tốt công tác phổ biến và quán triệt, thực hiện túc các quy định, hướng dẫn của T.Ư, của tỉnh về công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp. Coi đây là đợt sinh hoạt rộng lớn nhằm xây dựng đảng trong sạch vững mạnh. Phải làm thật tốt công tác phối hợp để việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân hướng đến mục tiêu thực chất và hiệu quả. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, đồng thời tổ chức phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Tập trung nâng cao chất lượng kết nạp đảng, và đảng viên, kiên quyết sàng lọc, đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi đảng, không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người có tham vọng quyền lực, chạy chức, chạy quyền, chạy phiếu bầu, chạy cơ cấu, bè phái, cục bộ, lợi ích nhóm, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", làm việc kém hiệu quả, nói không đi đôi với làm… Tiếp tục thực hiện các nghị quyết T.Ư về xây dựng, chỉnh đốn đảng, gắn với trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý. Trong đánh giá, xếp loại tập thể cá nhân cần phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc và Nhân dân; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm của tập thể, cá nhân; quản lý chặt chẽ đội ngũ cán bộ, đảng viên, khắc phục tình trạng đánh giá, kiểm điểm bỏ sót, khập khiễng, không thực chất, hướng tới mục tiêu xây dựng đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên có trình độ chuyên môn, phẩn chất chính trị, tinh thần trách nhiệm, đủ năng lực đáp ứng nhu cầu trong tình hình mới.

Xuân Sơn

Các bài liên quan