Chính trị

Ngày 24-06-2019

Huyện đoàn Cao Phong: Hội nghị quán triệt các Kết luận của Trung ương Đoàn và Học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

(CTV) - Huyện đoàn Cao Phong vừa tổ chức Hội nghị triển khai các chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và quán triệt nghị quyết của Ban chấp hành trung ương đoàn khóa 11 cho cán bộ, đoàn viên thanh niên trong huyện.

Toàn cảnh hội nghị

  Hội nghị đã quán triệt các Kết luận của BCH Trung ương Đoàn khóa XI như: Kết luận của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI về tiếp tục thực hiện Chỉ thị về việc “tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn”; Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI về một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác cán bộ Đoàn giai đoạn 2019 - 2022; Kết luận Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI về các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn dân cư, giai đoạn 2019 - 2022 và các chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thông qua chương trình Hội nghị giúp cán bộ, đoàn viên thanh niên huyện Cao Phong nắm vững nội dung các Kết luận của Trung ương Đoàn, nhận thức sâu sắc hơn nữa về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Xuân Sơn

Các bài liên quan