Kinh tế

Ngày 12-07-2019

NHCSXH họp Ban đại diện HĐQT lần thứ 3 năm 2019

(CTV) - Ngày 9/7, NHCSXH huyện Cao Phong đã tổ chức họp ban đại diện lần thứ 3 năm 2019. Tại hội nghị đã thông qua dự thảo báo cáo kết quả hoạt động ban đại diện hội đồng quản trị NHCSXH huyện 6 tháng đầu năm và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp quý III năm 2019. Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư TW Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

Toàn cảnh hội nghị

Theo đó, 6 tháng đầu năm 2019, NHCSXH huyện đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ, kế hoạch đề ra. Tổng nguồn vốn trên 270 tỷ đồng; nguồn vốn huy động từ tổ chức, cá nhân tăng 21%; nguồn vốn huy động qua tổ tiết kiệm và vay vốn tăng 11,5%; nguồn vốn ủy thác từ ngân hàng huyện tăng 500 triệu đồng, dư nợ các chương trình tín dụng tăng 5,4%; tỷ lệ nợ quá hạn giảm 0,02% so với năm 2018.

Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư TW Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội đã tạo được sự đồng thuận, quan tâm vào cuộc của cấp ủy, chính quyền đối với tín dụng chính sách. Trong giai đoạn 2015 – 2019, doanh số cho vay đạt 410 tỷ đồng, với trên 17.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn được vay vốn; góp phần giúp cho trên 2.200 lượt hộ vượt qua ngưỡng nghèo, 136 học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; xây dựng trên 8.000 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường, xây dựng 384 căn nhà cho hộ nghèo, tạo việc làm cho trên 400 lao động; tỷ lệ nợ quá hạn giảm còn 0,14%; nguồn vốn ủy thác từ ngân sách huyện tăng gần 1,5 tỷ đồng.

Hồng Quế

Các bài liên quan