Chính trị

Ngày 21-08-2019

Bí thư huyện ủy làm việc tại xã Nam Phong

(CTV) - Vừa qua, Đoàn công tác của huyện do đồng chí Bùi Thị Minh, tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện uỷ làm trưởng đoàn đã về thăm và làm việc với Đảng uỷ xã Nam Phong về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 8 tháng năm 2019. Cùng đi với đoàn còn có lãnh đạo một số phòng chuyên môn của huyện.

Toàn cảnh buổi làm việc

  Từ đầu năm đến nay, đảng ủy xã Nam Phong đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời các nhiệm vụ kinh tế – xã hội theo nghị quyết của Huyện ủy và chỉ đạo của UBND huyện; các chế độ chính sách cho nhân dân được quan tâm thực hiện kịp thời; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng. Tại buổi làm việc, các đồng chí trong đoàn công tác của huyện đã phát biểu, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và đưa ra các giải pháp trong thời gian tới nhằm giúp xã Nam Phong thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch đề ra.

Đồng chí Bùi Thị Minh, Bí thư Huyện ủy phát biểu kết luận

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bùi Thị Minh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy ghi nhận, biểu dương những kết quả toàn diện mà xã Nam Phong đã đạt được trong thời gian qua. Trên cơ sở phân tích làm rõ thêm những tiềm năng, lợi thế của địa phương, về các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể xã Nam Phong cần tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết trách nhiệm, tìm hướng đi mới thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương. Quan tâm công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy Đảng, nâng cao hiệu quả công tác dân vận; xây dựng chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội vững mạnh, hoạt động hiệu lực hiệu quả.

Xuân Sơn

 

 

Các bài liên quan