Quốc phòng - An ninh

Ngày 02-10-2019

Ra mắt mô hình “Chi hội phụ nữ thực hiện 3 an toàn” tại xã Yên Lập

(CTV) - Ngày 1/10, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Cao Phong phối hợp cùng hội phụ nữ xã Yên Lập tổ chức lễ ra mắt mô hình “Chi hội phụ nữ thực hiện 3 an toàn” tại chi hội xóm Chầm, xã Yên Lập với 50 hội viên tham gia.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy – Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện trao quyết định

thành lập mô hình cho chị hội phụ nữ xóm Chầm

Mô hình “Chi hội phụ nữ 3 an toàn” thực hiện 3 nội dung trọng tâm là: An toàn cho phụ nữ phát triển kinh tế; an toàn thân thể tính mạng cho phụ nữ và trẻ em; an toàn môi trường mạng cho trẻ em. Các thành viên tham gia mô hình được nâng cao nhận thức không tham gia vào các hoạt động “tín dụng đen”; tham gia các loại hình tiết kiệm tạo lập nguồn vốn mở rộng sản xuất phát triển kinh tế gia đình; được phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế; nâng cao kiến thức pháp luật có liên quan đến phụ nữ và trẻ em như: Luật Hôn nhân gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Trẻ em, Luật Giao thông đường bộ.

Thông qua các hoạt động của mô hình nhằm xây dựng cộng đồng an toàn, lành mạnh cho phụ nữ và trẻ em; giúp phụ nữ và trẻ em nắm và thực hiện đúng các quy định về trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của mình trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Hồng Quế

Các bài liên quan