Chính trị

Ngày 04-10-2019

Hội LHPN huyện Đối thoại giữa Hội LHPN huyện với hội viên, phụ nữ về công tác Hội Phụ nữ

(CTV) - Hội LHPN huyện Cao Phong vừa tổ chức Hội nghị đối thoại với cán bộ, hội viên phụ nữ các xã, thị trấn trong toàn huyện.

        Với tinh thần dân chủ, cởi mở, tại buổi Đối thoại, cán bộ, hội viên phụ nữ các xã, thị trấn đề xuất, kiến nghị nhiều ý kiến liên quan đến việc thực hiện các phong trào thi đua của Hội, vấn đề hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực gia đình, trẻ em mồ côi cha mẹ, dịch vụ KHHGĐ, hỗ trợ người yếu thế, kiến thức trong việc chăn nuôi và trồng trọt và công tác tiếp dân của một số cơ quan hành chính nhà nước.

Toàn cảnh buổi đối thoại

      Tại buổi đối thoại, các ý kiến của hội viên phụ nữ đều được lãnh đạo Hội LHPN huyện lắng nghe, tiếp thu, trả lời rõ ràng, một số kiến nghị của hội viên không thuộc thẩm quyền, Hội LHPN huyện Cao Phong sẽ tiếp thu và có văn bản báo cáo với lãnh đạo huyện. Nhân buổi đối thoại, Hội LHPN huyện Cao Phong đã đẩy mạnh công tác truyền thông tới hội viên, phụ nữ về việc thực hiện các phong trào thi đua và cuộc vận động do các cấp Hội phát động, đặc biệt là cuộc vận động “ 5 không - 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn mới; việc thực hiện Luật phòng, chống bạo lực gia đình; Luật phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.

      Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo Hội LHPN huyện với hội viên, phụ nữ là hoạt động tạo cơ hội cho cán bộ, hội viên phụ nữ trao đổi trực tiếp với lãnh đạo Hội những khó khăn trong quá trình thực hiện các phong trào thi đua, công tác Hội tại cơ sở. Đồng thời, phản ánh, đề xuất, kiến nghị để cấp ủy đảng, chính quyền địa phương nắm bắt, giải quyết các thắc mắc liên quan đến công tác phụ nữ, tạo điều kiện về nguồn lực để thực hiện tốt hơn công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới trong giai đoạn hiện nay.  

 Xuân Sơn

Các bài liên quan