Giáo dục - Y tế

Ngày 04-10-2019

Xã Tây Phong: Khai mạc tuần lễ học tập suốt đời

(CTV) - Ngày 1/10, UBND xã Tây Phong tổ chức khai mạc tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019 với chủ đề “Học suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại”.

Toàn cảnh lễ khai mạc.

          Những năm qua, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tại huyện Cao Phong nói chung, xã Tây Phong nói riêng đã trở thành phong trào rộng khắp, tạo cơ hội cho người dân được học tập và học tập suốt đời. Nhờ đó, trình độ học vấn của người dân địa phương không ngừng nâng cao, chất lượng nguồn nhân lực ngày càng được khẳng định, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương. Tuần lễ học tập suốt đời diễn ra từ ngày 1 - 7/10/2019.

Minh Tuấn

 

Các bài liên quan