Chính trị

Ngày 07-10-2019

MTTQ huyện: Ra mắt mô hình điểm "Nâng cao chất lượng ban thanh tra nhân dân"

(CTV) - Vừa qua, UB MTTQ huyện Cao Phong đã ra mắt mô hình điểm "Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban thanh tra nhân dân và giám sát cộng đồng", giai đoạn 2019 - 2020 tại xã Dũng Phong. Đồng chí Đinh Đức Lân - phó bí thư thường trực huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện đã về dự lễ ra mắt.

Toàn cảnh lễ ra mắt

          Tại buổi lễ, UB MTTQ huyện đã thông qua kế hoạch xây dựng mô hình điểm; quyết định thành lập mô hình; thành lập ban chỉ đạo mô hình "Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban thanh tra nhân dân và giám sát cộng đồng". Đồng thời, hướng dẫn hoạt động của Ban thanh tra nhân dân và giám sát cộng đồng. Thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của Ban thanh tra nhân dân là góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, tăng thêm lòng tin của quần chúng nhân dân đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và sự quản lý, điều hành của Chính quyền, giữ gìn đoàn kết nội bộ, nâng cao ý thức, trách nhiệm của các tập thể, cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ và giải quyết công việc được giao.

Xuân Sơn

Các bài liên quan