Chính trị

Ngày 09-10-2019

Tọa đàm về việc thực hiện Nghị quyết số 18

(CTV) - Sáng 8/10, tại huyện Cao Phong, Đoàn công tác của Tạp chí Lý luận Chính trị do PGS, TS Vũ Hoàng Công, Tổng Biên tập làm trưởng đoàn đã có buổi tọa đàm với lãnh đạo tỉnh và huyện Cao Phong về việc thực hiện Nghị quyết số 18, Hội nghị lần thứ 6, BCH T.Ư khóa XII về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả” (gọi tắt là: Nghị quyết số 18). Dự buổi tọa đàm có đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy và lãnh đạo huyện Cao Phong.

 

Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

phát biểu tại buổi tọa đàm.

  Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã tập trung phân tích kết quả, hạn chế, khó khăn, đề xuất một số giải pháp thực hiện Nghị quyết số 18. Theo đó, sau 2 năm thực hiện Nghị quyết số 18, tỉnh Hòa Bình trong đó có huyện Cao Phong đã đạt một số kết quả quan trọng. Tổ chức, bộ máy các cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở được củng cố, kiện toàn theo hướng tinh gọn, đảm bảo đúng chức năng, nhiệm vụ. Một số địa phương, cơ quan, đơn vị đã làm thí điểm mô hình mới về tổ chức, kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý, cắt giảm tổ chức trung gian, giải thể các cơ quan, tổ chức hoạt động không hiệu quả; việc sắp xếp, sáp nhập, hợp nhất các đầu mối, đơn vị trực thuộc... đem lại hiệu quả thiết thực, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Sau khi sắp xếp, toàn tỉnh đã giảm 1 huyện, 59 xã, trên 600 xóm. Tại huyện Cao Phong đã thực hiện thống nhất kế toán Huyện ủy kiêm kế toán khối đoàn thể và kế toán trung tâm BDLLCT huyện; thực hiện chủ trương Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch UBMTTQVN huyện, Trưởng Ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm BDLLCT huyện. Đới các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện, sau sáp nhập, hợp nhất, huyện Cao Phong còn 3 đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện, 28 trường học thuộc khối GD&ĐT. Đối với sáp nhập, điều chỉnh xóm, KDC giảm từ 124 xóm, KDC xuống còn 88 xóm, KDC. Đối với sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã đã hoàn tất việc lấy ý kiến cử tri của 5 xã thuộc diện sáp nhập với tỷ lệ cử tri đồng ý đạt 82,34% - 99,37%.

          Các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận và cho rằng: Một số nội dung trong Nghị quyết chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể; Chính phủ và các cơ quan T.Ư chưa có quy định, hướng dẫn về biên chế, sắp xếp cán bộ, công chức sau khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; việc bố trí chức danh Bí thư chi bộ kiêm Trưởng Ban công tác mặt trân ở tổ, thôn, xóm còn khó khăn...

          Tạp chí Lý luận Chính trị cũng đánh giá cao kết quả của tỉnh Hòa Bình hiện là một trong số các tỉnh hiện đang đứng đầu cả nước trong việc sắp xếp, tổ chức, sáp nhập các đơn vị hành chính.

           Phát biểu tại buổi tọa đàm, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Việc tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả được xác định là nhiệm vụ thường xuyên của các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, để việc triển khai Nghị quyết số 18 đảm bảo hiệu quả, Ban Bí thư cần sớm sửa đổi, bổ sung, ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy đối với cơ quan: Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Uỷ ban MTTQ, các đoàn thể CT-XH cấp tỉnh, cấp huyện (thay thế Quy định số 282, ngày 1/4/2015 của BCH T.Ư); các cơ quan chuyên trách, tham mưu, giúp việc cấp ủy huyện (thay thế Quy định số 220, ngày 27/12/2013 của Ban Bí thư); sớm ban hành Nghị định về tổ chức cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện (thay thế Nghị định số 24, ngày 4/4/2014 và Nghị định số 37 ngày 5/5/2014 của Chính phủ), Nghị định về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; quy định, hướng dẫn về thực hiện khoán kinh phí đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố theo tinh thần Nghị quyết hội nghị T.Ư 6, khóa XII…

          Tại buổi tạo đàm, PGS, TS Vũ Hoàng Công, Tổng Biên tập Tạp chí Lý luận Chính trị đánh giá cao các ý kiến của đại biểu tham gia. Đồng thời khẳng định sẽ tiếp thu, tổng hợp và đề xuất lên cơ quan có thẩm quyền để sớm đưa ra những hướng dẫn, quy định phù hợp với thực tiễn.

Minh Tuấn

Các bài liên quan