Chính trị

Ngày 22-10-2019

UBND huyện Cao Phong: Họp thường kỳ mở rộng tháng 10 năm 2019

(CTV) - Chiều ngày 21/10, Ủy ban nhân dân huyện Cao Phong đã tổ chức phiên họp thường kỳ mở rộng tháng 10 năm 2019 nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019.

           Đồng chí Phạm Văn Long - Phó Bí thư huyện ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chủ trì phiên họp; Dự phiên họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện; các Ủy viên UBND huyện; Ban Thường trực MTTQ Việt Nam huyện; thủ trưởng các đơn vị, phòng ban của huyện và lãnh đạo UBND các xã, thị trấn.   

Toàn cảnh phiên họp

          Tại phiên họp đã thông qua dự thảo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2020; Thông qua kế hoạch tổ chức lễ hội Cam Cao Phong; danh mục đầu tư công; đấu giá đất; báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ của các ngành do UBND huyện giao. Theo đó, thời gian qua, với tinh thần trách nhiệm cao của các cấp, các ngành và sự nỗ lực của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục ổn định, phát triển và đạt nhiều kết quả trên nhiều lĩnh vực, quốc phòng an ninh được giữ vững. Tình hình chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn tương đối ổn định. Công tác phòng cháy chữa cháy, quản lý bảo vệ rừng được tăng cường. Ngành tiểu thủ công nghiệp - Thương mại dịch vụ có nhiều chuyển biến tích cực; Công tác xây dựng nông thôn mới được tiếp tục quan tâm chỉ đạo và triển khai thực hiện quyết liệt. Bên cạnh đó, chính sách xã hội được triển khai rộng khắp, kịp thời; chất lượng giáo dục tiếp tục được cải thiện; các hoạt động văn hóa, thể thao được quan tâm, duy trì; công tác an sinh xã hội được quan tâm và đạt được nhiều kết quả tốt.

          Kết luận phiên họp, đồng chí Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phạm Văn Long chỉ đạo các đơn vị, ban, ngành, địa phương cần rà soát lại kế hoạch năm 2019 để có hướng phấn đấu thực hiện đạt và vượt các nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng còn lại của năm 2019. Thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi theo hướng tập trung gắn với bảo vệ môi trường và đi đôi với phòng, chống dịch bệnh. Khai thác hiệu quả các nguồn thu trên địa bàn. Tích cực tuyên truyền, vận động các đơn vị đóng chân trên địa bàn và nhân dân chung tay xây dựng chương trình nông thôn mới. Tăng cường công tác phòng, chống thiên tai, biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trong giai đoạn hiện nay.

Xuân Sơn

Các bài liên quan