Chính trị

Ngày 06-12-2019

Ban thường vụ huyện ủy làm việc với các chi Đảng bộ trực thuộc về công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp

(CTV) - Sáng 4/12/2019, Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Phong đã có buổi làm việc giữa các tổ công tác của Ban thường vụ Huyện ủy với lãnh đạo các chi, đảng bộ trực thuộc về công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

          Đồng chí Đinh Đức Lân, Phó bí thư thường thực huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện chủ trì buổi làm việc.

Toàn cảnh buổi làm việc

          Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Bùi Văn Danh – Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy báo cáo Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy về tiến hành đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025; hướng dẫn của Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác chuẩn bị đại hội và công tác nhân sự tại đại hội các Chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện Cao Phong lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Các đại biểu cũng đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến và đồng tình với Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy về tiến hành đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025: Về thời gian đại hội: đối với Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, thời gian đại hội không quá 1,5 ngày, trong đó đại hội trì bị không quá ½ ngày; bắt đầu từ tháng 01/2020, hoàn thành trước 31/3/2020. Đối với những chi bộ được đảng ủy cơ sở chọn để chỉ đạo đại hội điểm, thời gian thực hiện xong trước tháng 02/2020. Đối với các Chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, thời gian đại hội không quá 02 ngày, trong đó đại hội trù bị không quá ½ ngày; bắt đầu từ tháng 4/2020, hoàn thành trước 30/6/2020. Đối với Đảng bộ xã được chọn để chỉ đạo đại hội điểm, thời gian thực hiện xong trong quý I năm 2020. Đối với Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025, công tác chuẩn bị văn kiện, nhân sự và tổ chức phục vụ Đại hội giao các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện theo Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện có thời gian tổ chức không quá 03 ngày, thời gian họp trù bị đại hội không quá ½ ngày, dự kiến tổ chức đại hội trong tháng 8/2020.

Đồng chí  Đinh Đức Lân, Phó bí thư huyện ủy Kết luận buổi làm việc

          Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy Đinh Đức Lân nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng còn lại của năm 2019: tập trung chỉ đạo, triển khai các văn bản hướng dẫn của cấp trên về tổ chức Đại hội các chi Đảng bộ cơ sở tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện Cao Phong lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng thời chỉ đạo các địa phương, đơn vị rà soát các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2019, khẩn trương hoàn thành và vượt các chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019 đã đề ra.

Phương Nam

 

Các bài liên quan