Chính trị

Ngày 13-01-2020

Hội nghị báo cáo viên quý IV- năm 2019

(CTV) - Ngày 10/1, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Cao Phong tổ chức Hội nghị báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội quý IV - năm 2019.

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo những nội dung về xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới; một số nét cơ bản tình hình Biển Đông gần đây; thông tin về tình hình trong nước, thế giới, khu vực và công tác đối ngoại của Đảng; những điểm nổi bật về kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của huyện, tỉnh và của đất nước trong năm 2019. Cũng tại Hội nghị, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Cao Phong đã định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới.

Xuân Sơn

Các bài liên quan