Chính trị

Ngày 25-03-2020

Ban thường vụ Huyện ủy Cao Phong: Duyệt văn kiện Đại hội điểm của Đảng bộ xã Tây Phong

(CTV) - Ngày 24/3, Ban thường vụ (BTV) Huyện ủy Cao Phong đã tổ chức hội nghị duyệt nội dung Đại hội điểm của Đảng bộ xã Tây Phong, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Bùi Thị Minh - TUV, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đ/c trong BTV huyện ủy, Thủ trưởng các ban xây dựng Đảng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, góp ý làm rõ các nội dung các văn kiện, báo cáo chính trị, công tác nhân sự; đề ra giải pháp tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác chuẩn bị tổ chức đại hội điểm của Đảng bộ xã Tây Phong như: một số chỉ tiêu phát triển kinh tế tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế của xã Tây Phong, chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp cần có bước đi đúng hướng, lĩnh vực văn hóa cần có hướng phát triển về chiều sâu.

 

Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Thị Minh - TUV, Bí thư Huyện ủy đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tây Phong nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến tham gia của các đại biểu về dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm, đề án nhân sự, quy trình đại hội. Đồng chí Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh Đại hội Đảng bộ các cấp là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ; công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cao Phong lần thứ XXVIII nhiệm kỳ 2020-2025 phải thực hiện phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển. Để đại hội điểm được tổ chức thành công, đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu đề ra, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tây Phong phải tổ chức thực hiện đảm bảo đúng Quy chế bầu cử trong Đảng, đúng quy trình, các bước, đúng nguyên tắc. Việc xây dựng, hoàn thiện báo cáo chính trị phải bám sát các chỉ tiêu của huyện đã hướng dẫn; chủ đề của đại hội cần khái quát hơn. Việc tổ chức đại hội phải tiến hành đủ các nội dung quy định. Giao các đồng chí Thường vụ Huyện ủy phụ trách  xã, các đồng chí thành viên tổ công tác của huyện trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn Ban Thường vụ Đảng ủy xã hoàn thiện tất cả các nội dung đại hội để Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ xã Tây Phong nhiệm kỳ 2020-2025 để rút kinh nghiệm triển khai ra diện rộng. Theo kế hoạch Đại hội điểm của Đảng bộ xã Tây Phong nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra vào 2 ngày 30 và 31/3/2020.

Xuân Sơn

Các bài liên quan