Chính trị

Ngày 30-03-2020

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cao Phong lần thứ 21

(CTV) - Sáng 27/3, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cao Phong (khoá XXVII) tổ chức hội nghị lần thứ 21 thảo luận, cho ý kiến về các dự thảo văn kiện phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Bùi Thị Minh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Đồng chí Bùi Thị Minh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Cao Phong khai mạc hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bùi Thị Minh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Với quan điểm Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVII trình Đại hội lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá trung thực, khách quan; chỉ ra những ưu, khuyết điểm và nguyên nhân; đề cao phê bình và tự phê bình. Theo đó, đồng chí đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị cần phát huy tính dân chủ, tập trung trí tuệ thảo luận, cho ý kiến xác đáng, làm rõ từng vấn đề và đi đến thống nhất thông cao ở từng nội dung

          Trong thời gian vừa qua, Ban Thường vụ Huyện ủy đã có sự chủ động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các dự thảo văn kiện phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo đúng kế hoạch. Trong tháng 9/2019, Ban Chấp hành đã họp, cho ý kiến về đề cương chi tiết Báo cáo chính trị. Tháng 12/2019 và tháng 1/2020, Ban Chấp hành cho ý kiến vào dự thảo (lần 1, lần 2) và chủ đề Đại hội. Tháng 2/2020, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức 2 hội thảo lấy ý kiến tham gia của 14 sở, 14 ban, 18 ngành của tỉnh vào dự thảo Báo cáo chính trị và chủ đề Đại hội; lấy ý kiến của các đồng chí nguyên lãnh đạo, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy qua các thời kỳ. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã lãnh đạo việc tiếp thu, hoàn thiện dự thảo (lần 3) Báo cáo chính trị  gửi trước cho Đại hội điểm cấp cơ sở (Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tây Phong lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đang tạm hoãn do ảnh hưởng của dịch COVID-19).

          Về chủ đề Đại hội đồng thời là tiêu đề của Báo cáo chính trị, thống nhất nội dung xin ý kiến Ban Chấp hành là: "Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; tăng cường sức mạnh đoàn kết các dân tộc; chủ động, sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội; phát triển nông nghiệp chất lượng cao gắn với du lịch để huyện Cao Phong phát triển nhanh và bền vững".

          Về nội dung báo cáo, nhất là báo cáo số liệu đến năm 2020, thống nhất lấy số liệu đến tháng 6/2020 để so sánh với kết quả đã thực hiện đầu nhiệm kỳ. Về đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội, Ban Thường vụ Huyện ủy đã lãnh đạo việc tiếp thu tối đa các ý kiến tham gia. Về các chỉ tiêu chủ yếu, trên cơ sở định hướng và gợi ý của tỉnh đối với các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025 ở cấp huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy đã lãnh đạo việc tiếp thu và thống nhất có 4 nhóm chỉ tiêu với 15 chỉ tiêu cụ thể. Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của nhiệm kỳ tới, Ban Thường vụ Huyện ủy đã định hướng rõ các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trên từng lĩnh vực công tác.

          Hội nghị cũng đã thông qua dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy; báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác quý I; phương án sắp xếp nhân sự cấp ủy huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Minh Tuấn

Các bài liên quan