Chính trị

Ngày 26-06-2020

Đại hội Đảng bộ huyện Cao Phong khóa XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ diễn ra từ ngày 8/7 đến ngày 10/07/2020

(CTV) - Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cao Phong khóa XXVII dự kiến thời gian tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cao Phong lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 trong 3 ngày (từ chiều ngày 8/7 đến 10/7/2020.

Hội nghị họp các tiểu ban chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện Cao Phong lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cao Phong lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 có chủ đề: Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; tăng cường sức mạnh đoàn kết các dân tộc; chủ động, sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội; phát triển nông nghiệp chất lượng cao gắn với công nghiệp và du lịch để huyện Cao Phong phát triển nhanh, bền vững.

Phúc Lộc

Các bài liên quan