Hội nghị tập huấn nghiệp vụ điều tra cung cầu lao động năm 2020

(CTV) - Để góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, vừa qua, Sở Lao động, Thương binh và xã hội tỉnh đã tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ điều tra cung cầu lao động năm 2020 cho cán bộ công chức phụ trách của huyện Cao Phong.

Toàn cảnh hội nghị tập huấn

Qua hội nghị tập huấn, các đại biểu được Chuyên viên Sở Lao động – Thương binh và xã hội tỉnh hướng dẫn về phương pháp đánh giá thực trạng tuyển dụng, sử dụng lao động, việc làm trong các doanh nghiệp phục vụ công tác quản lý, tổ chức thực hiện chính sách lao động – việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội; Xây dựng và phát triển dữ liệu về thị trường lao động để đánh giá thực hiện các mục tiêu của chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm và dạy nghề, thực hiện chính sách về bảo hiểm thất nghiệp; Hình thức thu thập thông tin cung, cầu lao động như đến trực tiếp từng hộ gia đình, từng doanh nghiệp để cập nhật, ghi chép thông tin… Từ đó có nghiệp vụ thu thập thông tin cơ bản, chính xác sự biến động về thực trạng lao động, việc làm, thất nghiệp để làm cơ sở hoạch định chính sách việc làm và phát triển nguồn nhân lực phù hợp với nhu cầu cung lao động.

Phúc Lộc

Các bài liên quan