Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

(CTV) - Huyện Cao Phong vừa tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên đia bàn huyện. Đồng chí Đinh Đức Lân, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã dự và chỉ đạo hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, quyết liệt ngay từ đầu năm đối với các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu, khu dân cư kiểu mẫu, vườn kiểu mẫu. Đồng thời triển khai kế hoạch thực hiện xây dựng nông thôn mới trong toàn huyện. Kết quả thực hiện bộ tiêu chí Quốc gia về Nông thôn mới trên địa bàn huyện Cao Phong đến 30/6/2020: Số xã đạt 19 tiêu chí có 4 xã là: Dũng Phong, Thu Phong, Nam Phong và Tây Phong. Số xã đạt từ 11 đến 16 tiêu chí có 4 xã là: Hợp Phong, Bình Thanh, Bắc Phong và Thạch Yên. Còn lại 1 xã đạt 10 tiêu chí là: xã Thung Nai.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận chỉ ra những khó khăn hạn chế, đồng thời đưa ra các giả pháp để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu trong 6 tháng còn lại năm 2020 như: phấn đấu 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao gồm các xã: Tây Phong, Nam Phong; Phấn đấu 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu là xã Dũng Phong. Đồng thời toàn huyện phấn đấu xây dựng được 7 khu dân cư kiểu mẫu, 10 vườn kiểu mẫu; Số tiêu chí bình quân tăng thêm 0,25 tiêu chí/1 xã, nâng tiêu chí bình quân chung của huyện lên 15,5 tiêu chí/xã, duy trì củng cố và giữ vững không có xã đạt dưới 10 tiêu chí.

Phúc Lộc

Các bài liên quan