Văn hóa - Thể thao

Ngày 05-08-2020

Lớp Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng thông tin, tuyên truyền cơ sở cho cán bộ làm công tác thông tin, truyền thông cơ sở

(CTV) - Ngày 03/8/2020, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình đã phối hợp với phòng Văn hóa và Thể thao huyện Cao Phong tổ chức lớp Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng thông tin, tuyên truyền cơ sở cho cán bộ làm công tác thông tin, truyền thông cơ sở trên địa bàn huyện.

Toàn cảnh lớp tập huấn

        Tham gia lớp bồi dưỡng có 98  học viên là cán bộ công chức văn hóa và các trưởng thôn, xóm của các xã trong huyện.

Tại lớp bồi dưỡng các học viên được giới thiệu một số vấn đề cơ bản về công tác thông tin cơ sở; Các phương pháp viết và biên tập cho các thông tin, truyền thông cơ sở; Tổ chức sản xuất chương trình phát thanh truyền thanh cơ sở; Kỹ năng tuyên truyền miệng.

Cũng tại lớp bồi dưỡng các học viên còn được hướng dẫn và thực hành trực tiếp trên các thiết bị cơ bản phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền cơ sở; Quy trình sử dụng và bảo dưỡng các thiết bị, khắc phục những sự cố thường gặp để đảm bảo công tác thông tin, truyền thông cơ sở được thực hiện một cách thường xuyên và hiệu quả.

Phúc Lộc

Các bài liên quan