Chính trị

Ngày 10-08-2020

UBND huyện Cao Phong: Họp thường kỳ tháng 8/2020

(CTV) - Ngày 7/8, UBND huyện Cao Phong đã tổ chức phiên họp thường kỳ, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội tháng 7, triển khai nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện tháng 8/2020 và tổng kết chương trình thực hiện phòng, chống tội phạm đến năm 2020. Đồng chí Quách Văn Ngoan – Phó bí thư huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp

 

Toàn cảnh hội nghị

  Trong tháng 7, toàn huyện đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế, xã hội và đạt được kết quả quan trọng. Về giá trị sản xuất Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp đạt trên 150 tỷ đồng, giá trị sản xuất ngành xây dựng ước đạt 40 tỷ đồng. Trong Chương trình xây dựng nông thôn mới đến nay bình quân các xã đạt 15,5 tiêu chí; lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được quan tâm; các chính sách xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định.

Đồng chí Quách Văn Ngoan – Chủ tịch UBND huyện kết luận hội nghị

Tiếp thu những ý kiến thảo luận và kết luận phiên họp Đồng chí Quách Văn Ngoan – Phó bí thư huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện đã chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm như: các phòng ban chuyên môn tiếp tục thực hiện các biện pháp tăng thu ngân sách, nuôi dưỡng nguồn thu; khẩn trương giải ngân vốn đầu tư công theo đúng quy định; tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh covid-19; kiện toàn Ban chỉ đạo, bổ sung nhiệm vụ cho các cơ quan, tổ chức, chính quyền địa phương trong công tác phòng, chống dịch bệnh; Tiếp tục Quy hoạch và xây dựng khu không gian bảo tồn di sản văn hóa  Mo Mường tại xã Hợp Phong; các phòng, ban, ngành tích cực tham mưu, đề xuất các giải pháp để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2020. 

Xuân Sơn

Các bài liên quan