Chính trị

Ngày 10-09-2020

Đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri xã Hợp Phong

(CTV) - Vừa qua, Tổ Đại biểu HĐND huyện gồm các ông: Bùi Anh Tuấn – phó chủ tịch UBND huyện; Bùi Văn Du – phó ban dân tộc-HĐND huyện; Bùi Văn Đành – Phó chủ tịch HĐND xã Hợp Phong đã có cuộc tiếp xúc cử tri tại xã Hợp Phong.

Tại cuộc tiếp xúc cử tri, Đại biểu HĐND huyện đã Thông báo kết quả Kỳ họp thứ 12 - HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021; Báo cáo kết quả trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri qua tiếp xúc trước Kỳ họp thứ 12 - HĐND huyện; Phổ biến, giải thích nội dung cơ bản các Nghị quyết HĐND huyện đã được thông qua tại Kỳ họp thứ 12 – HĐND huyện.

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, cử tri xã Hợp Phong nêu lên một số vấn đề bức xúc, những mong mỏi của cử tri tại địa phương như: Tình trạng chậm trễ trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; vấn đề rác thải vệ sinh môi trường nông thôn; việc giải quyết chế độ chính sách người có công; điện lưới nông thôn; hệ thống mương máng tưới tiêu cho nông nghiệp. Theo đó, đại diện tổ đại biểu HĐND huyện yêu cầu lãnh đạo địa phương tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thường xuyên lắng nghe những ý kiến kiến nghị, vướng mắc, bức xúc của người dân để tìm giải pháp tháo gỡ, giải quyết. Về phía HĐND huyện sẽ xem xét để ban hành các văn bản chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, ngành chức năng giải quyết các ý kiến, nguyện vọng chính đáng của cử tri trong thời gian tới.

Xuân Sơn

Các bài liên quan