Giáo dục - Y tế

Ngày 21-09-2020

Giám sát việc triển khai thực hiện Nghị định số 136 của Chính phủ Quy định

(CTV) - Vừa qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Cao Phong tổ chức giám sát việc tổ chức, triển khai thực hiện “Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, đối với trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng và phụ nữ đơn thân thuộc diện hộ nghèo, đang nuôi con nhỏ dưới 16 tuổi” tại xã Hợp Phong. Tham gia đoàn giám sát có đại diện Phòng Lao động Thương binh và xã hội, huyện đoàn, MTTQ huyện.

 

Toàn cảnh buổi giám sát

Trong những năm qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các chính sách bảo trợ xã hội đã được UBND xã Hợp Phong quan tâm, thực hiện khá tích cực. Công tác tuyên truyền các văn bản pháp luật về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội được triển khai kịp thời. Việc thành lập, kiện toàn Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội được UBND xã thực hiện đúng thành phần; đồng thời, chỉ đạo cán bộ Lao động-TB&XH phối hợp với Trưởng thôn triển khai công tác rà soát, xác định đối tượng, lập danh sách đối tượng đủ điều kiện được trợ giúp xã hội để báo cáo Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội cấp xã xét duyệt từng trường hợp, thẩm định và trình UBND huyện quyết định trợ cấp hàng tháng. Công tác quản lý các đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện khá chặt chẽ, theo đúng quy trình. Tính đến cuối quý 3 năm 2020, tại xã Hợp Phong số phụ nữ đơn thân nuôi con nhỏ dưới 16 tuổi, thuộc hộ nghèo gần 100 người; trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng 4 cháu.

Tại buổi giám sát, đoàn đã đề nghị UBND xã Hợp Phong tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước về chính sách trợ giúp xã hội, trọng tâm vào công tác hướng dẫn, tuyên truyền, quán triệt trong nhân dân về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về chính sách bảo trợ xã hội để người dân hiểu rõ quyền và trách nhiệm công dân trong giám sát cộng đồng; Nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ làm công tác chính sách; Chỉ đạo việc rà soát, bình xét các đối tượng bảo trợ xã hội đảm bảo công khai, công bằng, chính xác, khách quan, đúng quy định; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; Thực hiện nghiêm túc việc tổng hợp, lập, lưu trữ hồ sơ, thường xuyên cập nhật thông tin về đối tượng, quản lý chặt chẽ theo quy định.

Xuân Sơn

Các bài liên quan