Truyền thông về chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi

(CTV) - Ngày 29/9, tại xã Hợp Phong, Phòng Lao động-Thương binh&Xã hội chủ trì phối hợp với phòng Tư pháp, phòng Y tế và Ban đại diện Hội Người cao tuổi huyện tổ chức chương trình truyên thông về chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi năm 2020.

Trên 100 hội viên người cao tuổi xã Hợp Phong đã được cán bộ các phòng, ban chuyên môm của huyện trao đổi các nội dung về Luật Người cao tuổi, các văn bản quy phạm pháp luật, các chế độ chính sách đối với người cao tuổi. 

 

Trên 100 NCT xã Hợp Phong tham gia buổi truyền thông

Qua truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp, các cơ quan, đơn vị, những người có uy tín trong cộng động và toàn thể nhân dân đối với việc chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi; việc chủ động thích ứng với già hóa dân số; xây dựng môi trường chăm sóc sức khỏe thân thiện với người cao tuổi nhất là ở gia đình và cộng đồng. Nâng cao sức khỏe của người cao tuổi trên cơ sở nâng cao kiến thức, kỹ năng tự chăm sóc sức khỏe và tăng khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi. Tuyên truyền, giáo dục thay đổi hành vi của người dân về quyền, nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người cao tuổi; quan tâm giúp đỡ, chăm sóc sức khỏe và phát huy vai trò người cao tuổi; nghĩa vụ, trách nhiệm phụng dưỡng người cao tuổi của gia đình và cộng đồng có người cao tuổi.

Hồng Quế

Các bài liên quan