Văn hóa - Thể thao

Ngày 11-11-2020

Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc phố Bằng năm 2020

(CTV) - Ngày 9/11, Phố Bằng, xã Tây Phong đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020, kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam ( 18/11/1930 – 18/11/2020). Về dự có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thủy – UVTV - Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy - Giám đốc Trung tâm chính trị huyện; các đồng chí lãnh đạo xã Tây Phong, cùng đông đảo bà con khu dân cư phố Bằng.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thủy – Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy tặng hoa chúc mừng

Toàn cảnh ngày hội

  Năm 2020, tình hình chính trị Phố Bằng, xã Tây Phong được ổn định, kinh tế văn hóa, xã hội phát triển, an ninh quốc phòng được đảm bảo, đời sống của người dân ngày càng được nâng cao. Phong trào văn hóa văn nghệ , thể dục thể thao luôn được duy trì và ngày càng phát triển. Phong trào nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, được đa số nhân dân đồng tình và hưởng ứng, các hủ tục lạc hậu được loại bỏ. Ngoài ra, việc chăm lo, thăm hỏi tặng quà cho các hộ gia đình chính sách luôn được Phố Bằng quan tâm. Quà bình xét trong năm có 183/217 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hoá, đạt tỉ lệ trên 85%.

UBND xã Tây Phong trao giấy chứng nhận gia đình VH cho các hộ dân

       Tại hội nghị, Ban công tác mặt trận Phố Bằng, xã Tây Phong cũng chỉ ra các tồn tại, hạn chế và giải pháp khắc phục, đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2021 trong đó tập trung vào 5 nhóm nội dung chính: Đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế xây dựng đời sống văn hóa, phấn đấu tăng hộ giàu, thực hiện tốt nhiệm vụ cải thiện đời sống đi đôi với nâng cao dân trí để tạo ra sức mạnh của khối đại đoàn kết.

Xuân Sơn

Các bài liên quan