Văn hóa - Thể thao

Ngày 11-11-2020

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc xóm Mỗ - xã Bình Thanh

(CTV) - Sáng ngày 10/11, xóm Mỗ – xã Bình Thanh đã tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020.

Ngày hội đại đoàn kết xóm Mỗ, xã Bình Thanh

Xóm Mỗ – xã Bình Thanh hiện có 190 hộ dân với 732 nhân khẩu, trong đó 95% là dân tộc Mường. Với thu nhập chủ yếu từ sản xuất nông nghiệp, người dân xóm Mỗ đã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người đạt 31 triệu đồng/người/năm. Cán bộ và nhân dân xóm Mỗ đã tích cực tham gia hưởng ứng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, giữ gìn vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh trật tự, chung tay xây dựng nông thôn mới. 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường; xóm không có điểm nóng xảy ra, 100% hộ gia đình trong xóm thực hiện tốt các quy ước, hương ước của địa phương, đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, ổn định đời sống. Qua bình xét, xóm có 75% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

Lãnh đạo UBND xã tặng giấy khen cho các hộ gia đình văn hóa tiêu biểu

Tại ngày hội, UBND xã Bình Thanh đã tặng giấy khen cho các hộ gia đình văn hóa tiêu biểu và phát động thi đua năm 2021 đối với 100% các hộ dân trong toàn xóm.

Hồng Quế

Các bài liên quan