Văn hóa - Thể thao

Ngày 11-11-2020

Đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện dự ngày đại đoàn kết toàn dân tộc tại xóm Đảy xã Thạch Yên

(CTV) - Ngày 10/11, đồng chí Bùi Hoài Nhi, Ủy viên Ban thường vụ huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện về dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại xóm Đảy xã Thạch Yên.


Toàn cảnh ngày hội

Tại ngày hội, các đại biểu cùng nhau ôn lại lịch sử truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, đánh giá kết quả thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh”, các phong trào thi đua yêu nước, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2021 và khen thưởng những gia đình tiêu biểu, điển hình tiên tiến.


Lãnh đạo xã trao giấy khen cho các gia đình văn hóa tiêu biểu

Xóm Đẩy xã Thạch Yên hiện có 101 hộ, với 465 nhân khẩu. Năm 2020, nhân dân kuôn thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt 5 nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. 100% đường trục chính, ngõ xóm, đường nội đồng được bê tông hóa; trên 80% hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh. Đến nay, xóm còn 44 hộ nghèo chiếm 22%. Qua bình xét, xóm có 70/99 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, chiếm 71%, trong đó có 53 hộ đạt gia đình văn hóa tiêu biểu.

  

Đ/c: Bùi Hoài Nhi, Phó chủ tịch UBND huyện phát biểu tại  ngày hội

Phát biểu chung vui tại Ngày hội, Phó chủ tịch UBND huyện Bùi Hoài Nhi biểu dương những kết quả mà khu dân cư xóm Đảy đạt được. Mong muốn bà con tiếp tục đoàn kết, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy ước, hương ước xóm đề ra. Tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

 

Lãnh đạo huyện và các đơn vị tặng hoa, quà cho bà con nhân dân xóm Đảy, xã Thạch Yên tại ngày hội

Nhân dịp này UBND huyện, Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Cao Phong Hòa Bình, Viện kiểm sát đã tặng hoa và quà cho bà con nhân dân trong xóm.

Phương Nam

 

Các bài liên quan