Văn hóa - Thể thao

Ngày 16-11-2020

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc khu 2 – thị trấn Cao Phong

(CTV) - Sáng ngày 13/11, khu 2 - thị trấn Cao Phong tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020. Đồng chí Nguyễn Quang Hưng - Phó bí thư TTHU đã đến dự và tặng hoa chúc mừng.

Văn nghệ chào mừng ngày hội

 

Ông Phạm Hồng Minh – Bí thư Chi bộ khu 2 đánh trống khai hội

Khu 2 - thị trấn Cao Phong có 363 hộ dân với trên 1.300 nhân khẩu, được chia thành 15 tổ dân cư. Được sự quan tâm lãnh đạo sát xao của Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Thị trấn Cao Phong, cán bộ và nhân dân khu 2 đã tích cực hưởng ứng cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đô thị văn minh, thúc đẩy phát triển kinh tế, giữ vững an ninh trật tự, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày một nâng cao. Nhân dân tuyệt đối tin tưởng vào chủ trương, đường lối lãnh đạo của Đảng, chấp hành nghiêm chính sách pháp luật của Nhà nước và quy ước của khu dân cư. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 64 triệu đồng/người/năm; số hộ đạt gia đình văn hoá là 344 hộ, đạt 95%. Không có người vi phạm pháp luật. Phấn đấu năm 2021 thu nhập bình quân đầu người đạt 85 triệu đồng/người, khu dân cư đạt khu dân cư văn hoá.

 

Khen thưởng các tập thể, gia đình, cá nhân xuất sắc trong phong trào toàn dân đoàn kết

xây dựng đời sống văn hóa

Tại ngày hội đã khen thưởng các gia đình đạt gia đình văn hoá năm 2020 và các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước năm 2020. Công nhận gia đình văn hoá 3 năm liên tục giai đoạn 2018 - 2020 đối với 186 hộ, tặng giấy khen của chủ tịch UBND thị trấn Cao Phong cho 28 hộ tiêu biểu đạt gia đình văn hoá 3 năm liên tục giai đoạn 2018 – 2020; 7 tập thể, 27cá nhân đạt thành tích trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá năm 2020. Cùng với đó, Khu 2 khen thưởng 4 tập thể, 4 tổ dân cư, 15 hộ gia đình và 29 cá nhân có thành tích trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá năm 2020.

 

Đại diện các tổ dân cư ký giao ước thi đua năm 2021

Cũng tại ngày hội đại đoàn kết năm 2020, khu 2 - thị trấn Cao Phong đã phát động thi đua năm 2021 và tiến hành ký cam kết thi đua đối với các tổ dân cư trong khu.

Hồng Quế

 

 

Các bài liên quan