Chính trị

Ngày 21-12-2020

Kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021

(CTV) - Sáng ngày 18/12, HĐND huyện Cao Phong khóa XIX đã long trọng tổ chức Kỳ họp thứ 13, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Dự kỳ họp, có đồng chí Võ Ngọc Kiên - Tỉnh ủy viên – Phó chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Đinh Đức Lân – Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Quách Văn Ngoan – Phó bí thư huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện; Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ; đại diện các cơ quan, ban, ngành; các xã, thị trấn và các đại biểu HĐND huyện.

Đồng chí Đinh Đức Lân –  Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc

Đại biểu dự kỳ họp

Kỳ họp đã thông qua 16 báo cáo, 1 thông báo, 5 tờ trình và 4 dự thảo nghị quyết. Trong đó, nghe UBND huyện báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, AN- QP năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu – chi ngân sách năm 2020, xây dựng dự toán ngân sách năm 2021; kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 12; Tờ trình của UBND huyện và dự thảo nghị quyết kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025.

 

Đồng chí Quách Văn Ngoan – Chủ tịch UBND huyện báo cáo KT-XH  

Kỳ họp cũng thông qua các tờ trình, báo cáo của HĐND huyện như: Báo cáo về kết quả hoạt động năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ hoạt động năm 2021; dự kiến chương trình giám sát năm 2021; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 13. Kỳ họp cũng đã nghe báo cáo về công tác Mặt trận tham gia củng cố xây dựng chính quyền, công tác kiểm sát, công tác xét xử, công tác thi hành án năm 2020, nhiệm vụ năm 2021 của UBMTTQ huyện; báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi cục Thi hành án huyện; nghe báo cáo của các Ban HĐND huyện. Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật; phòng chống tham nhũng; giải quyết khiếu nại tố cáo, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

 

Toàn cảnh kỳ họp

Kỳ họp cũng đã thông qua Tờ trình và Nghị quyết của UBND huyện về miễn nhiễm và giới thiệu bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Đại biểu ý kiến thảo luận


  Tại kỳ họp lần này, HĐND huyện đã dành nhiều thời gian cho việc thảo luận của các tổ đại biểu, giải trình, chất vấn và trả lời chất vấn, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri của UBND huyện và các ngành chức năng về những nội dung, vấn đề có liên quan trực tiếp đến đời sống của nhân dân trong huyện.
  Kỳ họp tiến hành biểu quyết thông qua các dự thảo Nghị quyết kỳ họp. Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, Kỳ họp thứ 13, HĐND huyện Cao Phong khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã thành công tốt đẹp.

Xuân Sơn

Các bài liên quan