Chính trị

Ngày 30-12-2020

Hội đồng nhân dân thị trấn tổ chức kỳ họp thứ 13 khóa V nhiệm kỳ 2016 – 2021

(CTV) - Ngày 29/12, Hội đồng nhân dân thị trấn Cao Phong khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức kỳ họp lần thứ 13.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo UBND thị trấn Cao Phong báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh của thị trấn năm 2020 và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện  năm 2021. Nghe thường trực HDND, các ban HDND thị trấn thông qua các báo cáo, tờ trình; nghe UBMTTQ Việt Nam thị trấn thông báo công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và những ý kiến, kiến nghị của Mặt trận đối với HDND, UBND thị trấn tại kỳ họp này.

 

                                                                                          Toàn cảnh kỳ  họp

Trong năm 2020, thị trấn Cao Phong thực hiện đạt và vượt kế hoạch 14/16 chỉ tiêu chủ yếu. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 6,8%; giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng bằng 35 tỷ đồng; Thu ngân sách địa phương đạt 1,1 tỷ đồng; Thu nhập bình quân đàu người đạt 63 triệu đồng/người/năm; Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 100%; Giao quân đạt 100% chỉ tiêu huyện giao.v.v.

Qua một buổi làm việc với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, kỳ họp thứ 13 HDND thị trấn Cao Phong khóa V đx thông qua các chỉ tiêu, nghị quyết.

Phương Nam

 

 

 

Các bài liên quan