Kinh tế

Ngày 06-01-2021

Huyện Cao Phong: Sản lượng thu hoạch Cam, quýt, bưởi ước đạt trên 33.000 tấn

(CTV) - Hiện nay, diện tích cây ăn quả trên toàn huyện Cao Phong có trên 3.240ha, trong đó diện tích cây ăn quả có múi hơn 2.800ha, Trong đó: diện tích cây Cam trên 1.590 ha; quýt hơn 740 ha; bưởi trên 360 ha; chanh 110 ha.

 

Nhân dân thu hoạch Cam

Đến nay, toàn huyện đang tiến hành thu hoạch các loại cam, quýt, bưởi; sản lượng niên vụ 2020 - 2021 ước đạt trên 33.000 tấn, giá bình quân đạt khoảng 10.000 - 15.000 đồng/kg. Cùng với đó, nhân dân tiếp tục thực hiện sản xuất Cam theo tiêu chuẩn VietGAP trên địa bàn huyện, hiện nay toàn huyện Cao Phong đã có hơn 1.100 ha Cam được cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP với 807 hộ tham gia. 

Xuân Sơn

Các bài liên quan