Chính trị

Ngày 15-01-2021

Hội nghị tổng kết công tác đoàn - hội năm 2020

(CTV) - Ngày 8/1/2021, huyện đoàn Cao Phong tổ chức hội nghị tổng kết công tác đoàn - hội năm 2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

 

Toàn cảnh hội nghị

Công tác tổ chức đoàn - hội năm 2020 được chú trọng, các cơ sở đoàn đã chủ động về công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên thông qua các hoạt động mang ý nghĩa thiết thực trong đoàn viên thanh niên, góp phần nâng cao về chất lượng và số lượng. Tổng số cơ sở đoàn trong toàn huyện là 24, trong đó khối xã, thị trấn 10 cơ sở, khối trường học 4 và 10 cơ sở thuộc khối cơ quan hành chính sự nghiệp, với tổng số trên 2.500 đoàn viên, 945 thanh niên. Trong năm, các tổ chức đoàn tích cực đẩy mạnh công tác xây dựng đảng, đã kết nạp được 29 đoàn viên ưu tú vào đảng. Công tác hội và phong trào thanh niên năm 2020 đã có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức, đạt được những kết quả tích cực, góp phần nâng cao chất lượng của hội viên, thanh niên, đáp ứng được nhiệm vụ, yêu cầu trong tình hình mới.

Các tập thể, cá nhân được tỉnh đoàn, huyện đoàn khen thưởng

Tại hội nghị đã khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn - hội năm 2020. Trong đó, tặng bằng khen của BCH tỉnh đoàn Hoà Bình cho 4 tập thể và 1 cá nhân; tặng giấy khen của BCH đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Cao Phong cho 10 tập thể và 8 cá nhân; ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện tặng giấy khen cho 4 tập thể có thành tích trong công  hội và phong trào Thanh niên năm 2020.

Hồng Quế

Các bài liên quan