Chính trị

Ngày 15-01-2021

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng – an ninh năm 2021

(CTV) - Chiều ngày 14/1, huyện Cao Phong đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng – an ninh năm 2021. Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, phó bí thư thường trực huyện ủy chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện thông qua Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về mục tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2021; Chỉ thị của Ban thường vụ huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ quốc phòng. Quân sự địa phương năm 2021; Kế hoạch của Ban thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự năm 2021.

 

 Toàn cảnh hội nghị

Năm 2020, Huyện ủy Cao Phong đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển hai nghiêm túc, kịp thời, có hiệu quả chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy các cấp; tiếp tục coi trọng thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với những việc làm cụ thể theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hoạt động của MTTQ, các đoàn thể tiếp tục được chỉ đạo đổi mới nội dung, hình thức hoạt động đảm bảo thiết thực. Từ chú trọng thực hiện nghiêm công tác xây dựng Đảng đã giúp cấp ủy các cấp ở Cao Phong lãnh đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển KT-XH. Kinh tế của huyện tiếp tục tăng trưởng có 16/19 chỉ tiêu KT-XH đạt và vượt kế hoạch, nhiều mô hình phát triển KT-XH tiếp tục phát huy hiệu quả ; phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu được chú trọng thực hiện gắn với xây dựng đô thị, bảo vệ môi trường.

Năm 2021, Huyện ủy Cao Phong xác định: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện kịp thời, có hiệu quả chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy các cấp; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025..Cùng với đó, tập trung các nguồn lực, khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương để phát triển kinh tế xã hội, đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới, không ngừng nâng cao đời sống của Nhân dân; thực hiẹn tốt chính sách an sinh xã hội; tăng cường công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh; xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Phương Nam

Các bài liên quan