Giáo dục - Y tế

Ngày 03-03-2021

NGÀNH GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HUYỆN PHÁT ĐỘNG TRỒNG GẦN 870 CÂY CÁC LOẠI HƯỞNG ỨNG “TẾT TRỒNG CÂY ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN BÁC HỒ”

(CTV) - Thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Sở GD & ĐT, của UBND huyện Cao Phong, Phòng GD & ĐT huyện Cao Phong đã tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Tân Sửu năm 2021 tới các trường học trực thuộc trong huyện.

Trong thời gian từ ngày 17/02 đến ngày 20/02/2021, các trường học trong huyện đã trồng được gần 870 cây các loại, trong đó bao gồm nhóm cây xanh tạo cảnh quan bóng mát như cây: Keo, Dổi, Thông, Sang,…, nhóm cây ăn quả như cây: Đào, Xoài, Vú sữa, Nhãn, Bơ và nhóm các loại cây hoa như cây: Hồng, Đồng tiền, hoa Trạng nguyên….

Ngoài ra, các trường học còn vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tích cực tham gia phong trào trồng rừng và bảo vệ rừng  do địa phương phát động đồng thời tổ chức chăm sóc tốt các bồn hoa, chậu hoa hiện có trong các nhà trường.

Phúc Lộc

Các bài liên quan