Chính trị

Ngày 11-09-2014

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy làm việc tại huyện Cao Phong

(CTV) - Ngày 6/9, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh có buổi làm việc với Thường trực Huyện ủy Cao Phong về kết quả thực hiện nhiệm vụ tổ chức xây dựng Đảng, phát triển KT- XH 8 tháng và kết quả mô hình liên kết trồng cây có múi trên địa bàn huyện.

                                               

                  Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc.

        Trong 8 tháng qua, Huyện ủy Cao Phong tiếp tục làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng TCCS Đảng và đảng viên; kiện toàn các tổ chức trong hệ thống chính trị; xây dựng, củng cố đội ngũ cán bộ các cấp; đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; tăng cường trách nhiệm của cấp ủy cấp trên. Đồng thời, làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020. Huyện ủy Cao Phong chỉ đạo chính quyền các cấp thực hiện tốt kế hoạch phát triển KT-XH, AN-QP. Toàn huyện đã gieo trồng hơn 7.800 ha. Trong đó, diện tích một số cây trồng có giá trị kinh tế cao như mía, cam tiếp tục được đầu tư mở rộng. Đến nay, huyện đã có trên 2.600 ha mía với thu nhập đạt trên 150 triệu đồng/ha; diện tích trồng cam mở rộng lên gần 1.100 ha, trong đó, có 600 ha cam đã cho thu hoạch với giá trị đạt từ 600 - 650 triệu đồng/ha. Dự kiến sản lượng cam năm 2014 là 1.600 tấn. Cùng với đó, các ngành chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ du lịch có bước phát triển. Các mặt văn hóa - xã hội, y tế, giáo dục được quan tâm, đầu tư; công tác bảo đảm QP-AN tiếp tục được duy trì ổn định.

        Hiện nay, trên địa bàn huyện Cao Phong có nhiều cá nhân vào đầu tư liên kết trồng cây có múi với diện tích khoảng 108 ha ở 7/13 xã, thị trấn. Mô hình hợp tác đầu tư này được xem là mô hình sản xuất phù hợp trong giai đoạn hiện nay. Huyện Cao Phong cũng đã có nhiều chính sách để hỗ trợ như tổ chức các lớp dạy nghề và các lớp tập huấn hướng dẫn nông dân trồng cây có múi; trích kinh phí hỗ trợ cho các xã để triển khai mô hình liên kết một cách hiệu quả.

        Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý huyện Cao Phong phải làm tốt công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020. Trước mắt, huyện cần xây dựng kế hoạch, mục tiêu phát triển KT- XH giai đoạn 2015 - 2020; chủ động rà soát lại đội ngũ cán bộ cùng với quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ; nắm sâu, chắc về tình hình cán bộ địa phương, cơ sở để đảm bảo cho việc tổ chức Đại hội Đảng các cấp thành công tốt đẹp. Đồng chí cũng đề nghị huyện cần tiếp tục khai thác, phát huy tối đa lợi thế, tiềm năng để chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng chuyên canh, xóa bỏ manh mún để giải quyết bài toán về sản xuất, tổ chức sản xuất. Tuy nhiên, huyện cũng cần nghiên cứu, xem xét có cơ chế phù hợp để hỗ trợ phát triển sản xuất gắn với hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho người dân, tránh tình trạng bị tư thương ép giá; tăng cường việc quảng bá thương hiệu bằng thực tiễn và giữ gìn thương hiệu sản phẩm của địa phương. 

Minh Tuấn

Các bài liên quan