Chính trị

Ngày 11-09-2014

Hội nghị biểu dương các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa giai đoạn 2009 - 2014

(CTV) - Ngày 7/9/2014, UBND huyện Cao Phong đã tổ chức Hội nghị biểu dương cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa tiêu biểu huyện Cao Phong giai đoạn 2009 - 2014. Đồng chí Bùi Ngọc Lâm, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch tỉnh Hòa Bình, Phó trưởng Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

                                     

                                             Lãnh đạo Sở VH-TT&DL tỉnh, lãnh đạo HĐND huyện Cao Phong

khen thưởng cho 38 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp giai đoạn 2009 - 2014. Ảnh: Minh Tuấn

      Trong 5 năm qua, phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, trường học văn hóa được duy trì thường xuyên và đạt được kết quả đáng ghi nhận. Phong trào đã góp phần tạo ra những chuẩn mực văn hóa, môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tinh thần đoàn kết, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan và các tệ nạn xã hội. Trong giai đoạn 2009 - 2014, toàn huyện có 405 lượt cơ quan, đơn vị, trường học được công nhận văn hóa. Trong đó có 38 cơ quan, đơn vị, trường học được công nhận văn hóa 5 năm liên tục.

      Tại hội nghị, LĐLĐ tỉnh Hòa Bình, UBND huyện Cao Phong đã tặng giấy khen và phần thưởng cho 25 cơ quan, đơn vị và 13 trường học trên địa bàn đạt chuẩn văn hóa 5 năm liên tục. Hội nghị cũng đã bầu ra 7 cơ quan, đơn vị tiêu biểu đi dự đại hội cấp trên.      

Loan Phương

Các bài liên quan