Chính trị

Ngày 11-09-2014

Huyện Cao Phong gắn việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" với thực hiện Nghị quyết của Đảng

(CTV) - Thời gian qua, huyện Cao Phong đã gắn việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), góp phần tạo nên những kết quả quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của địa phương.

       

                   Nhân dân xóm Rú 4, xã Xuân Phong tích cực tham gia vệ sinh đường làng, ngõ xóm xanh - sạch - đẹp

Ảnh: Đức Ninh

       Đồng chí Bùi Thanh Nịnh, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Cao Phong khẳng định: Thời gian qua, việc tổ chức quán triệt, học tập Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được Đảng bộ triển khai sâu rộng ở 100% các xã, thị trấn gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) ngày 16/01/2012 của BCH TW Đảng “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đã góp phần tạo nên những kết quả quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Các cấp ủy Đảng đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai, cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương. Nội dung học tập và làm theo gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua của từng ngành, từng tổ chức. Đặc biệt, huyện Cao Phong đã kêu gọi về trách nhiệm tự giác, đi đầu, gương mẫu của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy. Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo cấp ủy bổ sung vào quy chế làm việc, các chương trình kiểm tra quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

        Sau hơn 4 năm thực hiện CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và 1 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị đã tạo ra sự chuyển biến lớn trong nhận thức của mỗi cán bộ, đảng viên và đông đảo tầng lớp nhân dân. Qua đó đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, nhiều mô hình hiệu quả, nhiều nhân tố mới trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Đồng chí Bùi Quang Đạo, Phó Bí thư Đảng ủy xã Xuân Phong cho biết: Là xã có 98% đồng bào dân tộc Mường, ngay từ đầu xã đã xác định việc học tập và làm theo Bác phải bắt nguồn từ những việc làm cụ thể, thiết thực, sát với thực tiễn ở cơ sở và gần gũi, gắn bó với đời sống của nhân dân; cán bộ, đảng viên là người gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào, từ đó tạo chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động trong mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân. CVĐ đi vào cuộc sống thể hiện qua kết quả công tác, lao động sản xuất. Hiện nay, 12 xóm trên địa bàn xã đã triển khai có hiệu quả mô hình “Xóm chung tay xây dựng nông thôn mới” với tổng diện tích hiến đất 7.900 m2, trong đó, 4.657 m2 đã thi công và 3.243 m2 các hộ tự nguyện ứng trước bằng số cây ăn quả. Các hộ dân trong xã còn tự nguyện phát quang hơn 2.000 cây xanh rậm rạp, mở rộng mặt đường trị giá 150 triệu đồng, dỡ bỏ trên 3.400 m tường rào trị giá hàng trăm triệu đồng.

        Nhận thức được tầm quan trọng của việc đẩy mạnh "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, các Chi, Đảng bộ trên địa bàn hyện Cao Phong đã lồng ghép nội dung học tập và làm theo vào các buổi sinh hoạt định kỳ như: Kể các mẩu chuyện về Bác rồi liên hệ bản thân; sinh hoạt, kiểm điểm về những nội dung đăng ký của bản thân, nêu gương người tốt, việc tốt…tạo sức lan tỏa trong hệ thống chính trị và nhân dân. Thực hiện lời dạy của Bác về xây dựng đời sống văn hóa mới, đã xuất hiện nhiều điển hình về xây dựng dòng họ, gia đình hiếu học, xóa bỏ các tập tục lạc hậu, tiêu biểu như: Đảng ủy xã Đông Phong tổ chức cho nhân dân bàn, xác định những việc cụ thể trong việc làm theo Bác; giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đoàn thể thực hiện các nội dung học tập và làm theo Bác thông qua việc xóa bỏ những tập tục lạc hậu gây lãng phí, tốn kém trong việc cưới, việc tang; xây dựng các dòng họ hiếu học. Hiện nay, xã đã xây dựng được quỹ khuyến học với tổng số tiền 30 triệu đồng. Xã có 50% hộ đạt gia đình hiếu học, tiêu biểu như gia đình anh Dương Văn Lai, xóm Chằng Ngoài có 2 con đạt HSG cấp tỉnh; 6 gia đình chi họ Bùi Xuân, xóm Quáng Giữa có nhiều em học ĐH, CĐ;…

        Xác định việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, các tổ chức Đảng, MTTQ, đoàn thể gắn việc học tập và làm theo tấm gương, phong cách của Bác với công việc thường ngày, trong quan hệ với đồng nghiệp, đồng chí và nhân dân… Tiêu biểu như: Đảng ủy Công an huyện thực hiện tốt nhiệm vụ giữ gìn trật tự ATXH trên địa bàn gắn với các phong trào “CAND vì nước quên thân vì dân phục vụ”, “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh”, “6 điều Bác Hồ dạy CAND”; ngành Giáo dục thực hiện học tập và làm theo gắn với phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động "Hai không", phong trào "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo"; Hội Nông dân các cấp với phong trào thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi; Đoàn Thanh niên thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ Cao Phong học tập và làm theo lời Bác” tập trung tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ truyền thống dân tộc, lý tưởng, niềm tin vào Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN…

       Để việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” thực sự trở thành việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ, Đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân. Đồng chí Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Cao Phong cho biết thêm: Trong thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục quán triệt Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; thực hiện nghiêm Quy định 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của BCH TW Đảng về những điều đảng viên không được làm về những điều đảng viên không được làm; Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012, Ban Bí thư TW Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, coi đó là nhiệm vụ thường xuyên, trở thành ý thức tự giác trong toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thiết thực; phát huy tính hiệu quả của hình thức tuyên truyền miệng, nhất là với đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Xây dựng các mô hình tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thực hiện tốt việc nêu gương của lãnh đạo chủ chốt các cấp ủy, chính quyền, mặt trận đoàn thể góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI đã đề ra, từng bước đưa huyện Cao Phong phát triển vững chắc và toàn diện./.

Minh Tuấn

Các bài liên quan