Chính trị

Ngày 25-06-2021

Kỳ họp thứ nhất HĐND huyện Cao Phong khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026

(CTV) - Ngày 24/6, HĐND huyện Cao Phong tổ chức chương trình kỳ họp thứ nhất, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Sau khai mạc kỳ họp, các đại biểu được nghe Thường trực Ủy ban bầu cử huyện báo cáo kết quả bầu cử HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026 và báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

 

Toàn cảnh kỳ họp HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 -2026

Trên tinh thần nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết, thẳng thắn, HĐND huyện tiến hành bầu cử các chức danh chủ chốt gồm: Bầu chức danh Chủ H ĐND huyện; Phó chủ tịch H ĐND huyện; Trưởng ban, Phó trưởng ban của các Ban của H ĐND khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026; bầu các chức danh UBND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm: Bầu chủ tịch UBND huyện; Phó chủ tịch UBND huyện; Ủy viên UBND huyện kháo XX, nhiệm kỳ 2021- 2026; bầu hội thẩm nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026.

 

Các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm các chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND huyện, Chủ tịch,

Phó chủ tịch UBND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Tại kỳ họp này, đồng chí Hà Văn Di, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy đã được các đại biểu tín nhiệm bầu giữ chức danh Chủ tịch H ĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026; đồng chí Bùi Văn Danh, Ủy viên BTV huyện ủy, Phó chủ tịch H ĐND huyện kháo XIX tái cử chức danh Phó chủ tịch H ĐND huyện khóa XX; đồng chí Quách Văn Ngoan, Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện khóa XIX tái cử chức danh Chủ tịch UBND huyện khóa XX; đồng chí Bùi Hoài Nhi, ủy viên BTV, Phó chủ tịch UBND huyện và đồng Bùi Anh Tuấn, Phó chủ tịch UBND huyện khóa XIX tái cử chức danh Phó chủ tịch UBND huyện Cao Phong.

Trong chương trình làm việc, H ĐND huyện đã thông qua báo cáo tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các hội nghị tiếp tiếp xúc giữa những người ứng cử ĐBQH và đại biểu H ĐND các cấp với cử tri; thông qua các nghị quyết về tờ trình và kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của H ĐND huyện năm 2021; tờ trình nội quy kỳ họp H ĐND huyện kháo XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026; tTờ trình về việc quyết định số lượng Ủy viên các Ban HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phương Nam

 

 

 

 

 

Các bài liên quan